Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Teknik 7 november 2019

  Direktsåmaskinerna som sticker ut

  Rydebäck

  Ett försök med direktsådd i Landskrona visar att även såmaskiner med skivbillar kan fungera i direktsådd med mycket halmrester. Men såmaskinerna med pinnar sticker ut i experimentet.

  När Nylanders jordbruk i Rydebäck mellan Landskrona och Helsingborg började titta på maskiner för direktsådd insåg man att utbudet var stort och kunskapen begränsad. Företaget har planer på att övergå till det som kallas ”conservation agriculture” där jorden inte bearbetas maskinellt, utan med hjälp av rötter och jordens organismer.

  – Vi är själva intresserade av att skaffa en ny såmaskin för att minska kostnader och möta framtiden. Då blir det ett normalt steg att man vill ha ut maskiner och se dem i arbete och se resultat, säger Bo Nylander.

   Direktsådd. Fem olika såmaskiner från Sverige, Storbritannien och Frankrike ingår i demonstrationen.
  Direktsådd. Fem olika såmaskiner från Sverige, Storbritannien och Frankrike ingår i demonstrationen. FOTO: Hans Dahlgren

  Tillsammans med den danska rådgivningsfirman Agrovi drog man därför igång ett litet experiment utanför Landskrona på mark de sköter åt Rönneberga jordbruk. Fem olika såmaskiner fick så två hektar höstvete vardera den 17 september i ett ganska tjockt lager av halmrester. Förra veckan var det dags att kolla uppkomsten.

  – Man kan dra slutsatsen att maskinerna med pinnar har, som förväntat, gjort ett bättre arbete än de med skivbillar. Men inte så mycket att jag inte är nöjd med det arbete som skivmaskinerna gjort, säger Henrik Fredsgaard Larsen, på Agrovi.

  Både Väderstad Seed Hawk och engelska Mzuri sår med pinnar, vilket rör om lite i jorden, knuffar undan lite av halmen på ytan, och skapar andra förutsättningar än vad maskiner med skivbillar utan förredskap gör.

  Engelska Mzuri sticker ut lite när det gäller plantantal och bestockning, som var något bättre än snittet. Det som såtts med Väderstad Seed Hawk har kommit längst i tillväxten med i snitt flest antal blad per planta.

   Rådgivaren. Även skivbillar kan fungera när det är mycket halmrester om användaren vet precis hur den ska ställas in. ”Man ska verkligen vara noggrann för att lyckas med en skivbillsmaskin”, säger Henrik Fredsgaard Larsen.
  Rådgivaren. Även skivbillar kan fungera när det är mycket halmrester om användaren vet precis hur den ska ställas in. ”Man ska verkligen vara noggrann för att lyckas med en skivbillsmaskin”, säger Henrik Fredsgaard Larsen. FOTO: Hans Dahlgren

  Henrik Fredsgaard Larsen framhåller att maskinleverantörerna själva var på plats och gjorde inställningarna optimala.

  – Jag tycker demon visar att det går att göra en direktsådd oavsett vilken maskin man jobbar med bara man ställer in den korrekt.

  Vissa av maskinerna sådde både med och utan gödning. Här är slutsatsen att det oftast ger ett bättre resultat med lite NPK.

  – Jag tycker vi kan se att, om det inte varit andra begränsningar, så ger det ett plus.

  Förutom att jorden mår bättre med mindre bearbetning, så sparas både tid och diesel vid en övergång till conservation agriculture. Nylanders jordbruk, som driver en intensiv veteproduktion, vill fortsätta med det även i framtiden. De ska nu vänta ut försöket innan de drar några slutsatser om vad de ska satsa på.

   Höstgröda. Veten som såddes den 17 september tittar upp ordentligt sex veckor senare.
  Höstgröda. Veten som såddes den 17 september tittar upp ordentligt sex veckor senare. FOTO: Hans Dahlgren

  – Strip till är en bit på väg, men no till är ju det system som är bäst för jorden och med lägst kostnad. Men att ta det steget helt ut på en stor areal är man kanske för feg för, eller har för lite kunskap om ännu, säger Bo Nylander.

  Försöket fortsätter hela nästa säsong.

  – Vi ska träffas till våren och sedan kommer det att skördas och vägas.

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Läs mer om

  Till toppen