Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Teknik 19 november

  Biogasprojekt kan ge entreprenörer klimatbonus

  Om försöket med kantgräs som förvandlas till biogas i Skåne faller väl ut, kan det skapa affärer för fler entreprenörer inom vägunderhåll.

   Under tre år ska försöket i Skåne ta reda på om det lönar sig klimatmässigt och ekonomiskt att ta vara på gräset när vägkanter klipps.
  Under tre år ska försöket i Skåne ta reda på om det lönar sig klimatmässigt och ekonomiskt att ta vara på gräset när vägkanter klipps. FOTO: Hans Dahlgren

  I Skåne testas ny utrustning för att kunna ta tillvara på biomassan när gräset klipps vid vägkanter. Det är Trafikverket som finansierar ett treårigt försök där materialet görs till biogas. Totalt klipps varje år omkring 20 000 mil vägkanter i Sverige under Trafikverkets försorg. Många entreprenörer skulle därmed kunna beröras om projektet med kantgräs visar sig ge tillräckligt med fördelar.

  Förutom de klimatmässiga och ekonomiska aspekterna tittar forskare från SLU på hur den biologiska mångfalden kan gynnas, eftersom vissa arter trivs särskilt bra i den här typen av miljöer.

  Redan i dag har Trafikverket klimatbonusar i sina baskontrakt. Nu utgår bonusar från att fossil diesel ersätts med förnybart bränsle, men en förändring är på gång där man utgår från minskade koldioxidekvivalenter.

  – Det här blir ju också någon form av minskad klimatpåverkan eftersom man producerar biogas som ersätter fossilt bränsle i systemet. Så som entreprenör skulle man i så fall i framtiden kunna tillgodoräkna sig den delen som en bonus, säger Håkan Johansson, klimatsamordnare på Trafikverket.

  LÄS OCKSÅ: Nytt aggregat suger kantgräs

  Långsammare att slå kanterna

  Under försöket, där både utrustning och arbetstid för entreprenören finansieras av Trafikverket, får Trafikverket en viss intäkt från substratet som lämnas till biogasanläggningen. I en framtida affärsmodell skulle de intäkterna kunna gå till entreprenören.

  – Om man lägger ihop bonusen och det man får från biogasanläggningen så skulle det enligt våra preliminära beräkningar kunna gå runt för entreprenören. Men vi behöver mera data, säger Håkan Johansson.

  Förutom ny utrustning för framtida entreprenörer påverkas också kostnaden av att det går långsammare att slå kanterna på det här sättet. Både klimatkalkylen och den ekonomiska kalkylen bygger också på att det finns biogasanläggningar inom rimligt avstånd.

  – Om man får in det i en affärsmodell med bonus så kommer det att bli lite självreglerande. Är det för långt kommer inte entreprenören att vara intresserad.

  Följs av forskare

  Under tre år slås vissa vägkanter i kommunerna Svedala, Skurup och Trelleborg med den nya utrustningen. Biomassan tas tillvara och körs till Gasums biogasanläggning i Jordberga för att rötas till biogas.

  Totalt ska entreprenören under projektet slå vägkanter under 200 timmar per år.

  Gasum har under sommaren haft ögonen på materialet som kommit in, men det har varit väldigt rent och inte krävt några särskilda åtgärder.

  Trafikverket satsar totalt 1,5 miljoner på projektet, pengar som ska täcka både inköp av utrustning och arbetstid för entreprenören.

  Forskare vid SLU följer projektet och utvärderar nytta för klimat och biologisk mångfald.

  Den biogas som under tre år produceras av materialet beräknas motsvara en utsläppsminskning på 700 ton koldioxid när den ersätter fossilt bränsle. Det är ungefär vad 400 personbilar släpper ut under ett år.

  Relaterade artiklar

  Till toppen