Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Teknik 24 juni 2017

  Bakgrund till Håkanssontvisten

  I det samarbete parterna haft i över 20 år fanns inget avtal skrivet som reglerat uppsägningstiden eller goodwill-ersättning. Nu får Högsta domstolen (HD) avgöra vad som är rimligt.

  FOTO: Agco

  När Agco sade upp samarbetet med Håkanssons satte man en uppsägningstid på sex månader varav fyra med exklusivitet. Efter det skulle den nya återförsäljaren, Sundahls Maskinaffär som tidigare sålt John Deere, ta över helt och hållet i december 2013.

  Hänvisar till EU-regel

  Håkanssons menar att Agco borde ha gett dem en betydligt längre uppsägningstid med tanke på hur länge de varit återförsäljare och hänvisar till EU-regler som finns för affärsavtal.

  Håkanssons menar att det där finns stöd för att uppsägningstiden ska beräknas till en månad per år som samarbetet löpt.

  I det här fallet skulle det bli en uppsägningstid på minst 22 månader eftersom samarbetet med dåvarande importören av Massey Ferguson, Agco, pågått i 22 år.

  Agco hävdar att det i avsaknad av avtal enligt svensk lagstiftning aldrig kan bli tal om längre uppsägningstid än sex månader.

  Kundkrets av stort värde

  Håkanssons menar också att den goodwill och kundkrets man byggt upp i Kronoberg genom åren är av stort värde för märket Massey Ferguson och Agco.

  Som skadestånd krävde Håkanssons 4,6 miljoner för förlorat täckningsbidrag och 1,5 miljoner i goodwillersättning. Varken tingsrätten i Uppsala eller Svea hovrätt ansåg att det var rimligt.

  I stället dömdes Agco i hovrätten till att betala drygt 200 000 kronor till Håkanssons för att Agco nekat dem att beställa två traktorer. Samtidigt skulle Håkanssons till Agco betala 300 000 kronor för rättegångskostnader i hovrätten och 750 000 kronor för rättegångskostnader i tingsrätten.

  HD tar upp ärendet

  Håkanssons överklagade till HD som nu beslutat att ta upp ärendet. HD lämnar ingen motivering till varför de tar upp målet, men Svea hovrätt beskriver i sin dom rättsläget som oklart och skriver bland annat att ”Hovrätten anser att det inte kan uteslutas att förhållandena i vissa fall skulle kunna motivera en uppsägningstid överstigande sex månader”.

  Prövningstillstånd

  Högsta domstolen ger bara prövningstillstånd om man anser att rättsläget är oklart på området och ett avgörande kan få betydelse för hur liknande ärenden ska bedömas i framtiden.

  Man kan också ge prövningstillstånd vid synnerliga skäl, exempelvis om grova fel har gjorts vid rättegång i hovrätten, men så är det inte i det här fallet.

  Omkring 5200 ansökningar om prövningstillstånd kommer in till HD varje år. Bara runt 140 av dem beviljas.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen