Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Teknik 9 mars

  Är det tillåtet att köra med hydrauliska sidor?

  Gotlandslantbrukaren Fredrik Brutemark med tjuruppfödning och drygt 300 djur i produktionen har under en tid funderat på att investera i en balvagn med hydrauliska sidor. Men innan han eventuellt slår till vill han att tidningen reder ut hur lagligt ekipaget är. Själv har han hittills inte fått något bra svar på frågan.

   Flera tillverkare däribland Joskin, Metsjö och Bala Agri, erbjuder i dag hydrauliska grindar på sina balvagnar.
  Flera tillverkare däribland Joskin, Metsjö och Bala Agri, erbjuder i dag hydrauliska grindar på sina balvagnar. FOTO: Joskin

  ATL:s teknikartikel om de vanligaste misstagen i trafiken väckte nya frågor hos Gotlandslantbrukaren Fredrik Brutemark, som länge har gått och funderat på hur lagliga de populära balvagnarna med hydrauliska sidor är. Han har själv försökt att bringa klarhet i frågan, men har hittills inte fått något bra svar.

  – Jag har till och med ringt till Trafikverket och gått in på polisstationen. Men ingen har kunnat svara på den här frågan, säger han.

  – En gång fick jag svaret att jag skulle köra tills jag blev stoppad, och att jag därefter skulle ta det till rättegång för att få saken prövad. Men det vill man ju inte, fortsätter han.

  Så här ser principen för balsäkringen ut. I den andra filmen har en lantbrukare, som vi inte vill namnge här, lastat balarna med den platta sidan nedåt och ytterligare en rad på mitten vilket innebär att det blir ett stort luftutrymme åt båda hållen.

  Ser inga hinder

  För att få ett bra svar på frågan har ATL letat upp två filmer som beskriver konstruktionen och vidarebefordrat dessa till två experter. Så här svarar Magnus Sjönnebring, som är utredare på Transportstyrelsens sektion för regelinformation:

  ”Det finns inga hinder att använda hydraulik som lastsäkring och i detta fallet som förstängning. Däremot av det som framgår av filen, så är det övre lagret inte förstängt framåt och troligen inte heller i sidled och bakåt eftersom avståndet till bommen är för stort, lite svårt att se på filmen. Men metoden är helt laglig om man uppfyller de krav som finns i TSFS 2017:25.”

  Även Erling Andersson, som är poliskommissarie på Nationella operativa avdelningen, ger ett likande svar:

  ”Det är alltid svårt att göra denna typ av bedömning utifrån en film eller en bild. Jag uppfattar det som att det finns ett ganska stort glapp mellan lasten och ”säkringen” avseende den översta raden med balar. Jag bifogar en länk till gällande föreskrifter. Om en rapporterande polisman anser att förankringen inte är tillfyllest är det upp till den rapporterade att förneka för att sedan få sin sak prövad i domstol. Först då kan man med säkerhet lämna besked.”

  Mycket ansvar ligger på individen

  Sammanfattningsvis fanns det alltså viss substans i det första rådet som Fredrik Brutemark fick från sin lokala polisman, nämligen att det finns en viss risk att man som användare i värsta fall kan få ta ärendet till domstol för att få saken prövad. Mycket ansvar ligger, som alltid på den enskilda individen, när det kommer till lastsäkringen. Men som båda experterna också påpekar, finns det också all anledning att reflektera kring hur säker lastningen i det övre ballagret egentligen är om man inte lastar fullt.

  Eftersom hela vagnprincipen bygger på att användaren ska slippa spännband vill Anders Ivarsson, som är VD på företaget Metsjö, som tillverkar den här typen av vagnar, egentligen inte rekommendera någon annan typ av lastsäkring som komplement till grindarna. Lastar man inte fullt i det övre lagret ska man i stället klara sig genom att fördela vikten över vagnen och lägga balarna i det veck som uppstår mot det undre lagret, säger han.

  – Läser man i föreskriften Lasta lagligt så står det att man ska kunna ta emot kraften som finns på flaket. Så har man åtta ton på flaket så ska man kunna ta 50 procent (fyra ton) åt sidan och 100 procent (åtta ton) rakt fram. Men man kan inte säga att man kommer klara sig med det här i alla väder. Sunt förnuft måste också råda, och är balarna frusna så råder andra förhållanden eftersom de blir halare då, säger Anders Ivarsson, VD.

  Detta är en fråga från en av våra läsare. Har du en egen läsarfråga får du gärna skicka den till red@atl.nu.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen