Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Teknik 15 mars

  App för hjälpsådd under utveckling

  Möjligheten att så in nya vallfrön i glesa bestånd har hittills varit en svår balansgång. Ofta är det mer lönsamt att plöja upp marken och börja om från början. Men kanske kan en ny app råda bot på ovissheten.

  FOTO: Mostphotos

  Det är i alla fall vad forskare vid norska Nibio hoppas på. Genom att så in nya vallfrön i ett antal glesa bestånd har forskarna fått en ökad förståelse kring när renoveringsmetoden är gångbar och när den inte är det.

  Nästa steg är att använda nyckeldatan för att utveckla tekniker där lantbrukaren, i bästa fall, bara ska behöva ta ett foto av sitt fält med mobilen för att därefter få ett svar på om renoveringssådden är rekommenderad eller inte.

  Ta fram tröskelvärde

  Under sina fältförsök 2017, 2018 och 2019 sprutade forskarna Roundup på vallen för att få fram olika variationer i odlingslandskapet. På så sätt har de fått fram ögonblicksbilder som ska spegla de variationer som man normalt kan se, alltså allt från lite blottad jord till närmast hundra procent avsaknad av fröuppkomst.

  – Vi vet alla att möjligheten att etablera vallen beror på konkurrensen, det vill säga hur mycket den hjälpsådda vallen konkurrerar med den redan etablerade. Vår hypotes har varit att vi ska kunna ta fram ett tröskelvärde som ska visa när vallen är tillräckligt gles för att hjälpsådden ska fungera, säger Mats Höglind, som är en av forskarna som står bakom försöken.

  Kan ta två år

  Hittills har forskarna genomfört sina försök i timotej och rajgräs. Förutom att bygga in tröskelvärdena i en mobilapp skulle man på sikt även kunna använda tekniken för att styra sin såmaskin med hjälp av en traktormonterad kamera eller en drönare.

  Som så mycket annat styrs utvecklingen av pengar, och Nibio har hittills fått ekonomiska medel för att finansiera själva grundforskningen.

  – Nu jobbar vi vidare med själva algoritmen, alltså bildanalysen. Får vi pengar så kan det ta två år att få till det, säger Mats Höglind.

  Relaterade artiklar

  Till toppen