Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Teknik 16 maj 2017

  Ännu ett nej till höjd epa-hastighet

  Någon höjning av den högsta tillåtna hastigheten för A- och epatraktorer är inte aktuell. Enligt Riksdagens trafikutskott finns det allt för många hinder för att få igenom ett sådant förslag.

  Fem olika riksdagsledamöter har nyligen krävt höjd hastighet för A- och epatraktorer. Men härom veckan avslogs alla förslag i trafikutskottet.

  Frågan om höjd hastighet har tagits upp många gånger tidigare. Alltid med samma resultat. Den här gången fanns också förslag på att frågan i alla fall skulle utredas, men även det avslog utskottet.

  PREMIUM: Här finns flest A-traktorer i landet

  Lagen sätter stopp

  De menar att A- och epatraktor inte är några egna fordonstyper utan i lagens mening traktorer som i dessa utföranden bara får gå 30 kilometer i timmen.

  Enligt gällande EU-förordning är det bara den nya traktor B som får köras i högre hastigheter och då med krav på B-körkort och typgodkännande enligt de nya EU-reglerna. Därför bedömer utskottet att det även för A-traktorer hade behövts B-körkort vilket då hade uteslutit många av de nuvarande användarna.

  Utskotten betonar också trafiksäkerhetsarbetet men också att säkerhetskraven på fordonen höjs ju högre hastighetsgränsen är.

  PREMIUM: Här är Sveriges traktortätaste kommun

  MOTIONERNA

  Fem olika riksdagsledamöter har i fyra motioner (förslag till riksdagen) tagit upp frågan om höjd hastighet.

  Magnus Oscarsson (KD) vill höja hastigheten till 50 km/h för att motverka köbildning på vägar och slitage på traktorerna.

  Per Klarberg (SD) och Jimmy Ståhl (SD) vill i en gemensam motion att bestämmelserna för A-traktorer ska ses över. Man menar att fordonen nu har ett annat användningsområde än det ursprungliga med följd att de ofta körs på höga varvtal vilket påverkar miljön negativt. Man vill höja hastigheten till 45 km/h.

  Samma resonemang har Edvard Riedl (M) och vill därför utreda en höjning till 45 km/h.

  Cecilia Widegren (M) har flera gånger tidigare motionerat. Hon jämför i sin senaste motion med mopedbilar som får köra 45 km/h och tycker att A-traktorerna också borde få göra det. Hon föreslår också att Trafikverket omgående borde få i uppdrag att utreda vilka konsekvenserna med höjd hastighetsgräns skulle bli.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen