facebooktwittermail

Techbolag tar upp kampen om lantbrukssektorn

Teknikjättarnas kamp om lantbruket blir allt hårdare. Genom ett nytt samarbete ska Yara och IBM bygga, vad som de själva påstår ska bli, världens ledande lantbruksplattform.

Samarbetet är en i raden där nya aktörer ger sig in i lantbrukssektorn – och de kan förändra den i grunden.

ILLUSTRATIONER: Istock. GRAFIK: Lena Wilsby, LRF Media.
ILLUSTRATIONER: Istock. GRAFIK: Lena Wilsby, LRF Media. FOTO: HANS DAHLGREN

Yaras och IBMs projekt Yara Digital Farming Platform är redan i full gång och den första tjänsten, en vädertjänst, har redan lanserats. Nu jobbar företagen vidare med nästa steg: Färdigställandet av den digitala plattformen, som ska ge världens bönder nya insikter med hjälp av stora datamängder.