facebooktwittermail d

Carl Johan Moberg: Taxonomin är en god förevändning att uppdatera skogsbruksplanen

En skogsägare som uppfyller taxonomins krav kan bli mer attraktiv när det gäller finansiering och kan kanske få lägre ränta på lån än andra. Men taxonomin kan också komma att öppna för nya intäktsströmmar till skogsägarna skriver ATL:s expert.

Carl Johan Moberg

Hej skogsexperten,

Det skrivs och pratas mycket om taxonomin. Kan du hjälpa att förstå hur detta påverkar skogsägarna? Linus, Ödeshög

Hej Linus,

Taxonomin är tänkt att styra investeringar och kapital till att bekämpa klimatförändringarna. Det är i grunden naturligtvis väldigt bra och något som de flesta backar upp. Svårigheten uppstår när det ska definieras vad som är hållbart och uppfyller kraven på taxonomin. Där är det lätt att instinktivt bli lite motvalls som skogsägare. Men jag tror att det döljer sig en del spännande möjligheter i taxonomin för skogsägare.

Först ska vi vara tydliga med att hela taxonomi-paketet inte är färdigförhandlat och beslutat ännu. Därav en del fortsatt osäkerhet om vad det innebär. För att uppfylla kraven inom EU:s taxonomi i finansiella aktörers ögon verkar skogsägare över 13 hektar behöva en uppdaterad skogsbruksplan och en klimatnyttoanalys. En skogsbruksplan har de flesta skogsägare koll på vad det innebär. Hur fräsch den måste vara verkar dock lite otydligt. Ännu mer otydligt är det kring vad en klimatnyttoanalys innebär. Den ska dessutom sträcka sig 30 år in i framtiden.

En skogsägare som uppfyller kraven inom taxonomin borde vara mer attraktiv ur ett finansieringsperspektiv och kommer kanske kunna åtnjuta lägre ränta på lån än andra skogsägare gör. Dessutom kanske taxonomin möjliggör för nya typer av intäktsströmmar för skogsägare istället för att hugga skogen. Taxonomin skulle kunna öppna upp för ersättning för kolinlagring, värnande om biologisk mångfald och andra spännande dimensioner av ett aktivt skogsbruk som i andras ögon värdesätts som hållbart.

Jag tycker att varje skogsägare kan använda taxonomin som en god förevändning att uppdatera skogsbruksplanen och fundera kring hur ens skogsbruk påverkar klimatet. På så sätt är man kanske mer förberedd när banken eller försäkringsbolaget kommer flygande med krav.

Hur skapar din skog störst nytta för samhället och klimatet? Eller står den egna ekonomiska avkastningen över andras intresse? Jag hävdar inget rätt eller fel. Det lär bli en spännande diskussion.

Carl Johan Moberg

Marknadschef Virkesbörsen

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Anna Törnfelt och Sandra Posse, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Gotland respektive Västra, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: Ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: Skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: Juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: Lantbruksfragan@atl.nu

Här hittar du alla frågor under avdelningen Fråga experten