facebooktwittermail

Taxonomiförslaget möts av kritik – från alla håll

Bransch- och miljöorganisationer kritiserar EU-kommissionens taxonomiförslag. Men det lär gå igenom, tror EU-parlamentariker.

Med detaljerade regler kring vad som ska kunna beskrivas som hållbart på finansmarknaden är det kanske inte konstigt att alla hittar något, eller mycket, att kritisera. Lennart Ackzell, internationell samordnare på LRF Skogsägarna, vänder sig emot att skogsägare som vill bli definierade som hållbara av sin bank måste redovisa en nettobalans i utsläpp av växthusgaser på beståndsnivå över en 30-årsperiod. Han tycker att nationella data borde räcka.