facebooktwittermail

Taxering av lantbruksenheter utreds

Regeringen tillsätter en utredning som ska undersöka hur fastighetstaxeringen av bostäder kan avskaffas eller förenklas. I uppdraget ingår att se över möjligheten att slopa taxeringen av de delar av lantbruksenheter som inte beskattas.

En byggnad som är inrättad till bostad åt en eller två familjer klassas i princip som ett småhus. En byggnad som är bostad åt minst tre familjer utgör ett hyreshus, enligt fastighetstaxeringslagen.

Men på lantbruksenheter räknas även en byggnad som används som bostad av minst tre och högst tio familjer som småhus. Utredaren ska nu undersöka om denna specialregel behövs om fastighetstaxeringen av bostäder slopas eller förenklas.

Pröva möjligheten


Lantbruksenheter fastighetstaxeras också i sin helhet, trots att endast småhus och tomtmark för småhus beskattas löpande.

- Utredaren ska därför särskilt pröva möjligheten att slopa fastighetstaxeringen av de delar av lantbruksenheter som inte beskattas samt beskriva vilka konsekvenser ett sådant slopande får, skriver regeringen i sina direktiv.

Utredningen ska senast i augusti 2012 lämna fullständiga lagförslag för såväl ett slopande av fastighetstaxeringen av bostäder som förenklingar av det nuvarande systemet.

- Införandet av den kommunala fastighetsavgiften har inneburit att taxeringsvärdet inte längre har samma betydelse för den löpande beskattningen av bostäder. Det är därför rimligt med en översyn av fastighetstaxeringen av bostäder, säger finansminister Anders Borg i en kommentar. ATL.nu