facebooktwittermail

Tankesmedja vill ge framtidstro

Den svenska livsmedelsproduktionen minskar och lantbrukets framtidstro riskerar att köras i botten. Det vill den nybildade tankesmedjan Agroperspective råda bot på.

- Vi vill skapa debatt och åstadkomma förändring, säger en av initiativtagarna, spannmålsodlaren Sven-Arne Torstensson i Munkedal.

Tillsammans med sex kolleger, samtliga med gedigen erfarenhet av branschen och med bakgrund som förtroendevalda inom LRF och bondekooperationen, vill han skapa en plattform för diskussion.

- Bristerna i dagens debattklimat är stora. De organisationer som finns i dag är för otydliga, för lokala - eller har bildat särintressen. Vi saknar pådrivande krafter som kan ta ett helhetsgrepp på näringen, förklarar Sven-Arne Torstensson.

På sociala medier


Agroperspective, som tankesmedjan kallas, eftersträvar en bred diskussion om det svenska lantbrukets framtid. Den har en egen hemsida och finns sedan en tid på Facebook, där synpunkter och idéer efterlyses.

- Vi är ute efter att skapa dialog, inte konflikt. Vi vill fokusera på lösningar, men för att hitta dessa måste man först identifiera problemen, säger Sven-Arne Torstensson som hoppas kunna knyta till sig debattörer, skribenter och experter av olika slag.

- Vårt mål är att formulera teser, påståenden och bärande idéer och vi hoppas att andra vill diskutera dem med oss. På sikt kan man kanske skapa lokala, nätbaserade idéforum för utbyte av tankar.

Visa koppling


Sven-Arne Torstensson tycker bland annat att kopplingen mellan den producerande bonden och den färdiga produkten i konsumentledet är alldeles för dålig och behöver belysas bättre.

- Det handlar om affärsdriven utveckling och omvärldsanalys. Vi måste exempelvis bli bättre på att utvärdera och analysera olika branschers förutsättningar i olika länder för att på så sätt skapa tillväxt.

Förutom Sven-Arne Torstensson ingår Peter Åberg, Lidköping, Anders Andersson, Hestra, Gunnar Närkeby, Pålsboda, Per-Olof Hilmér, Mellerud, Per Andersson, Stjärnhov, och Tore Holmefalk, Långås, i gruppen. Magnus Gatemark