facebooktwittermail

Mobil brandsläckare till traktorn

Hannover

Fields Fireman, eller fältbrandmannen på svenska, är en mobil brandsläckare med tillhörande slang som monteras fram på traktorn.

Fields Fireman är en mobil brandsläckningstank som utvecklas i Ungern.
Fields Fireman är en mobil brandsläckningstank som utvecklas i Ungern.

Tanken drivs hydrauliskt, och har en kapacitet på 650 liter. I dag är utrustningen byggd för vatten. Men en kemikaliebaserad variant kommer nästa år.