facebooktwittermail

Tänkbara valprevir utsedda

Sjösveden i södra Hälsingland och Korsån på gränsen mellan Gästrikland och Dalarna är platser där vargvalpar kan sättas ut, enligt länsstyrelsen i Gävleborgs län.

- Beslutet innebär inte att valpar kommer att flyttas till dessa revir, utan endast att regeringen får in ett underlag inför ett kommande nationellt beslut. Det är inte heller säkert att förslagen visar sig vara mest lämpliga ur ett nationellt perspektiv, framhåller länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Förutsättningen för att förslagen ska klubbas är också att frågan om kompensationsåtgärder och behandling av skyddsvärda individer förtydligas.

Sju länsstyrelser i Mellansverige ska lämna förslag på två tänkbara revir vardera. Hänsyn ska tas till en rad faktorer, exempelvis att reviren inte ligger för nära renskötselområdet. ATL.nu