facebooktwittermail

Tänk mer på lönsamhet, LRF

LRF har ålagt sig självt ett hårt beting. Antalet företagsmedlemmar ska öka med 30 000 upp till 150 000 till 2030. Det kräver betydligt rappare kliv uppåt än man mäktat med hittills.

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Men det är en bra inriktning. Det är bra att LRF uttalat vill framstå som en företagarorganisation och inte som tidigare ha antalet medlemmar som absolut mål.