facebooktwittermail

Tallheds plantskola expanderar

Tallheds plantskola i Orsa bygger ut. I mitten av juni beräknas ett nytt växthus för 3,5 miljoner kronor stå klart.

- Då kommer vi att kunna öka vår produktion från 10 miljoner plantor per år till 11,5 miljoner, säger platschef Bror Nilsson till Dalarnas Tidningar.

Odlar mest tall


Det nya växthuset har en odlingskapacitet på 860 000 plantor per odlingsomgång. Förhoppningen att hinna med att odla en omgång tall redan under innevarande säsong.

- Vi har lyckats bra med att få nya kontrakt och nya kunder. I huvudsak är det skogsägare i Dalarna som är kunder, men vi säljer även till Sveg, södra Jämtland och Hälsingland, berättar Bror Nilsson för tidningen.

Tallheds plantskola anlades 1958 av Orsa besparingsskog. Trädslagen fördelas på 75 procent tall, 20 procent gran samt contorta, sibirisk lärk, masurbjörk och vårtbjörk. ATL.nu