facebooktwittermail d

Resultatet: Tallen producerar bättre än granen på de flesta marker

Välj gran bara på de absolut bördigaste markerna – på alla andra marker vinner tallen produktionsmässigt. 

Det är resultatet av en doktorsavhandling från SLU som också visar att naturlig föryngring kan fungera som en säkerhet i ett oförutsägbart varmare klimat.