facebooktwittermail

Tallen körde om gran under 2020

För första gången sen Skogsstyrelsen började föra statistik över det, levererades i fjol fler tall- än granplantor till det svenska skogsbruket.

FOTO: MOSTPHOTOS

Under fjolåret levererades total 407 miljoner skogsplantor. Det är en ökning med 7 procent jämfört med 2019 och det största antalet levererade plantor sen Skogsstyrelsen började föra statistik över det 1998.

Bakom ökningen ligger en uppgång med 18 procent för leveranserna av tallplantor. Det gör också att det för första gången sen 1998 levererades fler tall- än granplantor. Under fjolåret var 50 procent av de levererade plantorna tall och knappt 47 procent gran.

Uppåt sen 2010

Uppgången för tallplantor startade redan runt 2010, och sen dess har leveranserna av tall ökat med nästan 65 procent, samtidigt som leveranserna av granplantor minskat med 14 procent.

Även av contortatall ökade leveranserna med 11 procent under fjolåret, vilket innebär en vändning för en fallande trend sedan 2012. Med total 7,3 miljoner plantor utgör contorta trots det bara 1,8 procent av de totala leveranserna.

Leveranserna av björk ökade med 23 procent till 1,6 miljoner plantor och av övriga lövträd med 10 procent till 1,1 miljoner plantor.

Räknat på volym står gran i dagsläget för 41 procent av den svenska skogen, enligt siffror från Riksskogstaxeringen. Tall står för 39 procent av volymen, björk för 12 procent, contorta för 1,3 procent och övrigt löv för 6 procent.