facebooktwittermail

Talldödare sprids i Västerbottens skogar

Delar av tallbeståndet i Västerbotten är angripet av skadesvampen törskate skriver norran.se. Nu varnar skogsexperter för att stora avverkningar kan behövas.

Törskate är en svamp som angriper tallar i olika åldrar och om plantan eller trädet drabbas kommer det oundvikligen leda till att det dör.

– På vissa höjdlägen är det ett större problem än älgskadorna. Fläckvis är också angreppen så stora att Holmen tvingats kalavverka berg här och där, säger Magnus Furmark, skogsinspektor på Norra Skogsägarna i Norsjö, till norran.se

Ett sätt att motverka angrepp är att röja ur markerna så vind kan blåsa genom eftersom svampen trivs i fuktiga miljöer.