facebooktwittermail

Täckningskrav bort från 3G-tillstånd

Utbyggnaden av 3G-nätet har gått så snabbt att kravet på att täcka viss procent av befolkningen slopas i de nya villkoren för operatörerna.

När tillstånden för 3G-nätet delades ut i december 2000 fanns i villkoren krav på att tekniken skulle täcka minst 99,98 procent av befolkningen. När de gamla villkoren nu löper ut konstaterar Post- och telestyrelsen (PTS) att operatörerna redan byggt ut långt mera än vad de villkoren kräver.

Man slopar också krav på specifik teknik, infrastruktur och specifika tjänster.

De nya villkoren gäller från och med 1 april medan själva tillståndet att använda 2,1 GHz-bandet löper till och med 2025.Hans Dahlgren