facebooktwittermail d

Hemliga diken gör stor nytta

En förutsättning för att få bra odlingsmark är dränering, så att rätt balans råder mellan vatten, växtnäring och syre. Det finns även miljöaspekter. ATL har träffat en entreprenör som gör jobbet och en lantbrukare som sett effekten.