facebooktwittermail d

”Ta tillvara på naturlig föryngring där det är lämpligt”

Förädlade skogsplantor är en viktig del för att klara klimatförändringarna enligt de forskare ATL pratat med. 

Men naturlig föryngring kommer fortsatt vara en viktig del i skogsbruket. 

– Vår hållning är att man tar tillvara på naturlig föryngring där det är lämpligt, säger Claes Uggla, specialist på skogsodlingsmaterial på Skogsstyrelsen.