facebooktwittermail d

Ta betalt för kraftledningsmark

Förstärkningen av elnätet ska landets jord- och skogsbrukare inte behöva betala. De som drabbas av intrång bör få betydligt högre ersättning.