facebooktwittermail d

”Myndigheter måste ta ansvar för livsmedelsberedskapen”

Att lämpa över ansvaret för livsmedelsproduktionen i kristider på redan tyngda lantbruksföretagare är mer eller mindre ett hån och kommer inte att fungera vare sig i teorin eller i praktiken, skriver agronomie doktor Kersti Linderholm i en debattartikel.

Hur ska exempelvis en mjölkproducent kunna hålla fullt lager av reservdelar till en mjölkrobot? Det frågar sig Kersti Linderholm i en debattartikel. FOTO: EMIL LANGVAD/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Enligt ATL förväntar sig Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Jordbruksverket att jordbruksföretagen ska planera för kris och krig själva tillsammans med sina grannar. Om detta inte är ett aprilskämt så platsar det som sådant.

Att bunkra mineralgödsel, diesel, ensilageplast och svetselektroder är givetvis fullt möjligt – om man har lämpliga lagringsmöjligheter och framförallt likviditet. Det handlar om en bransch som under många år knappt har hållit näsan över vattnet ekonomiskt, med vissa undantag.

Men hur ska exempelvis en mjölkproducent kunna hålla fullt lager av reservdelar till en mjölkrobot? Det är högt osannolikt att ”grannen” har en likadan, så att samordning kan ske lokalt.

Redan i fredstider är det en kapplöpning med tiden för att få centrala delar i en produktion att fungera. Om korna inte blir mjölkade uppstår snabbt en mycket kritisk situation och slakt av högproducerande djur kan bli aktuellt.

Med en icke existerande krishantering av våra ansvariga myndigheter så kommer det givetvis inte att finnas möjlighet till ”masslakt”, vilket då resulterar i en krass avlivning. Några kor kan behållas och mjölkas för hand så att företagaren och den närmaste omgivningen får mat på bordet.

Är detta en vettig krishantering i Sverige idag?

Att svetsa en harv är givetvis inte så stora problem, men när det gäller mer specialiserade reservdelar måste lagerhållning och service fungera till jordbruket, även i kristider.

Intervjuerna i ATL är en tragisk läsning där MSB underförstått hoppas få del av Finlands beredskapslager av utsäde. Finland har under många år begripit värdet av att värnat sitt jordbruk och självförsörjning och har därmed ett beredskapslager av utsäde. Utan friskt utsäde blir det klent med mat, även om det finns bränsle och gödsel.

Nu är det dags för våra ansvariga myndigheter att verkligen ta ansvar för en fungerande livsmedelsproduktionen i kristider. Att lämpa över detta problem på redan tyngda lantbruksföretagare är mer eller mindre ett hån och kommer inte att fungera vare sig i teorin eller i praktiken.