facebooktwittermail

”Svensk landsbygd är ett paradis för stöldligor”

Ribban för att resa till Sverige för en stöldturné behöver höjas där seriebrott påläggs skärpta straff istället för rabatt, skriver Kristdemokraternas Magnus Oscarsson och Andreas Carlson (KD).

Kampen mot den internationella organiserade brottslighetens behöver intensifieras, skrivet företrädare för Kristdemokraterna. (Arkivbild) FOTO: JEPPE GUSTAFSSON/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Företagare på landsbygden, i de gröna näringarna jord- och skogsbruk, är utsatta för systematisk brottslighet. Det behövs ett särskilt inriktat polisarbete för att skydda denna grupp.

Branschorganisationen Företagarna visade nyligen i en rapport  hur företagare verksamma på landsbygden och i mindre städer är mer utsatta för brott jämfört med företagare i storstäder. 

De visade också hur landsbygden och mindre städer ser en ökande brottslighet mot företag. Stölder var den snabbast ökande kategorin. Till detta finns också ett mörkertal, endast 3 av 10 företagare på landsbygden anmälde brottet.

Det handlar om omfattande organiserade inbrott och stölder där maskiner och tillgångar stjäls och fraktas ut ur landet. Att lämna en skördare över natten i väntan på nästa arbetsdag är förenat med stora risker. Bränslet, hela maskinen eller delar av den kan vara borta nästa dag.

Just nu försvinner arbetsbodar. Någon liga specialiserar sig på att koppla upp hela dessa ekipage och köra iväg.

En företagare berättar hur han i samband med ett inbrott för inte så länge blev av med hela sitt verksamhetslager. Lite turligt hade han lyckats fotografera den utlandsregistrerade bil som tjuvarna använt sig av. Observationer i bygden gav också andra bevismaterial med möjliga fingeravtryck från sådant ligan slängt ifrån sig.

Ingen av dessa uppgifter kunde användas av polisen med hänvisningen att det saknades resurser att följa upp dem. Polisen menade också att deras erfarenhet var att brottslingarna lämnat landet redan efter två dagar. Företagaren kollade ändå upp registreringsnumret och fann att det tillhörde ett utländskt byggföretag. Byggföretaget registrerade 50 000 kr i årsomsättning men hade 5 heltidsanställda!

En i för liten utsträckning närvarande polis, maskinparker med stora värden och landsgränser som utan svårigheter kan passeras med stöldgods har gjort Sverige till ett paradis för stöldräder.

Sverige har i grunden också varit ett samhälle baserat på tillit. Där man på landsbygden inte ansett sig behöva låsa, lägga upp larm och bevaka. Detta ändras nu raskt och upplevelsen av att vara övergiven utan möjlighet till rättslig upprättelse eller skydd är alltför vanlig.

Kristdemokraterna krävde som första parti 10 000 fler poliser, och har under flera år avsatt resurser som även ska finnas till hands för att arbeta utanför våra brottsplågade förorter. Jämfört med regeringen satsar vi 5,4 miljarder kronor mer på polisen.

Ribban för att resa till Sverige för en stöldturné behöver höjas där seriebrott påläggs skärpta straff istället för rabatt. Bostadsinbrott behöver ges en egen brottsrubricering, som inbrottsstöld, för att ge rimliga rättsliga konsekvenser.

Idag är det svårare att utvisa till EU-land än det kan vara till många länder utanför EU. Utvisningen av vanebrottslingar inom EU behöver förenklas väsentligt.

Kampen mot den internationella organiserade brottslighetens målinriktade verksamhet gentemot landsbygdsföretagare behöver intensifieras. Från regeringen händer mycket litet. Kristdemokraterna har därför till den 10 juni kallat in rikspolischef Anders Thornberg till miljö- och jordbruksutskottet för en utfrågning just utifrån landsbygdsföretagarnas utsatthet för brottslighet.

 

Magnus Oscarsson (KD)

landsbygdspolitisk talesperson


Andreas Carlson (KD)

kriminalpolitisk talesperson