facebooktwittermail

Synpunkter på EU:s skogsstrategi efterlyses

Webbenkät öppnas för alla som vill påverka EU:s nya skogsstrategi.

Förväntningarna på vad skogen ska leverera är höga.
Förväntningarna på vad skogen ska leverera är höga. FOTO: LASSE HALVARSSON

EU-kommissionen planerar att lägga ett förslag om en ny skogsstrategi i år. Ambitionerna för strategin, och därmed EU:s skogar, är höga.

Strategin ska bidra till klimatarbetet, den biologiska mångfalden, arbetsmarknaden, den cirkulära bioekonomin, landsbygden och till att minska och kontrollera naturkatastrofer. Den ska utgå från den strategi för biologisk mångfald som EU-kommissionen redan föreslagit, och som i sin tur är en del av det övergripande klimatprojektet den gröna given.

För att samla in synpunkter från alla intresserade har EU-kommissionen startat ett så kallat samråd. En webbenkät är öppen till och med den 19 april.

LÄS MER: Olika ljud när samma regeringar tar ton

LÄS MER: EU-parlamentet antog spretigt strategiförslag

LÄS MER: EU-kommissionär: Miljön kräver ett annat jordbruk