Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Synpunkten 14 juni 2007

  Visa vägen till de förnybara bränslena

  Den gröna näringen har kommit i centrum igen. Nu som råvaruproducent till fordonsbränslen. Den ena experten efter den andra siar om vilket bränsle som kommer att dominera. Ni som verkar inom skogs- och lantbruk, ta plats i debatten och bli några av pionjärerna i att visa vägen till de nya förnybara bränslena.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Det är fortfarande för tidigt att välja bränsleväg, även om urvalet börjar bli tydligare. Men ni måste ta plats i debatten, vara aktiva i olika satsningar och vägval.

  Gröna Bilister är Sveriges enda gröna motororganisation, helt obunden från bränslen, tekniker eller företag. Vi värnar om bilens överlevnad, och detta kan bara ske genom en radikal miljöanpassning av vårt sätt att köra bil, våra bränslen och hur energieffektiv bilen är.
  Detta gör att vi kan tycka till fritt, granska fritt och vara fria från hänsyn mot en enskild bidragsgivare eller ägare.
  Vi tror inte att vi kan se det ultimata bränslet ännu. Vi tror att vi kommer att se ett antal teknikspår utvecklas, men som alla kommer att kräva biobaserade råvaror. Allt eftersom tiden går kommer tekniklösningarna att bli allt mer effektiva och vi kommer att skönja några bränslealternativ som dominerar. Men detta tar tid.

  Sverige är ju ett av de få länder i den industrialiserade världen som har tillräckligt med biobaserad råvara för att ta fram energi för landets egen förbrukning. Särskilt om teknikutvecklingen med allt energismartare fordon fortsätter som i dag.
  Naturens eget sätt att bryta ned biomassa är genom jäsning (alkoholer) och genom rötning (metangas). Det indikerar att dessa tekniker kommer att vara med på ett eller annat sätt framöver. Tyvärr sätts de ofta mot varandra på ett olyckligt sätt.
  Vi ligger mycket långt framme internationellt när det gäller etanol från skog och lokal produktion av fordonsgas. Två lovande områden, som kräver både satsningar och nytänkande. Här bör ni ta plats, i samverkan med ­kommuner, företag och bränsleleverantörer.

  Vi verkar på en global marknad, och vi kommer att se allt mer av både import och export av biobaserad energi. Gröna Bilister vill inte att man stänger denna handel med tullar eller andra hinder. Efterfrågan är så stor att den räcker till både egen produktion och import, som är fallet i dag.
  Däremot är vi måna om en märkning av alla bränslen, så att sociala krav och miljökrav från hela bränslets livscykel från odling/borrhål till fordon räknas med. Sådant arbete pågår, och vi är en del i det.

  Vilken är rätt bränsle att satsa på? Jag vet inte vilken gröda eller teknik som kommer att vara mest lönsam för den gröna sektorn i Sverige. Men jag vet att det kommer att behövas en förmåga till anpassning och en dialog och öppenhet för nya tekniker som vi kanske inte är vana vid.
  Var inte passiva – det finns inget facit i denna utveckling. När vi ser tillbaka på de första tio åren av det nya ­millenniet kommer vi att ha sett nya allianser, nya tekniker, och överraskande utspel. Vi ser fram emot era satsningar.

  Jakob Lagercrantz
  ordförande i Gröna Bilister

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen