Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 19 april 2017

  Viltinventering von oben

  I samarbete med Linnéuniversitetet vill Skogsstyrelsen starta ett projekt för att se om drönare skulle kunna användas vid viltinventering. Det kan vara en pusselbit för att få klövviltstammarna i balans med fodertillgången.

   Drönare kan vara ett bra hjälpmedel vid viltinventering. Men då behöver både metodik, etik och juridik ses över, anser Skogsstyrelsen.
  Bild 1/3 Drönare kan vara ett bra hjälpmedel vid viltinventering. Men då behöver både metodik, etik och juridik ses över, anser Skogsstyrelsen. FOTO: DPA / IBL Bildbyrå
   Troligen går det att göra spillningsinventering på provytor med hjälp av en vanlig kamera, men att hitta själva djuren med en hjälp av en infraröd kamera ger mer direkt information.
  Bild 2/3 Troligen går det att göra spillningsinventering på provytor med hjälp av en vanlig kamera, men att hitta själva djuren med en hjälp av en infraröd kamera ger mer direkt information. FOTO: Rolf Segerstedt
   Hasse Bengtsson, Skogsstyrelsen
  Bild 3/3 Hasse Bengtsson, Skogsstyrelsen FOTO: Skogsstyrelsen

  Skogsstyrelsen har sökt pengar från Sydost Leader för ett projekt som undersöker möjligheterna att använda drönare för viltinventering. Projektet består av flera delar, berättar Hasse Bengtsson, jägmästare på Skogsstyrelsen:

  – Dels vill vi demonstrera tekniken med drönare för älgskötselområdena inom Uppvidinge kommun där vi också drivit projektet Mera Tall. Förhoppningsvis kan de grupperna ha nya ideer till hur tekniken kan användas.

  – Vi planerar också för ett examensarbete tillsammans med Linnéuniversitetet för att utveckla metodiken vid drönarinventering.

  Två tänkbara tekniker

  Enligt Hasse Bengtsson finns två tänkbara tekniker för viltinventeringen. Antingen kameror för infrarött ljus eller spillningsinventering genom fotoanalys av samma provytor som används vid manuell inventering.

  – Vi vet att man kan flyga med drönare och att man kan hitta djuren med infraröd kamera. Men det är också frågor inom etik och juridik som behöver ses över, säger han.

  Det gäller bland annat reglerna för drönare, i dagsläget måste drönaren hela tiden vara inom synhåll för operatören, men också regelverket kring användningen av motorredskap vid jakt.

  – Jag tror det kommer att utvecklas mängder av användningsområden för drönare i skogen de närmaste åren, vi har bara sett början. Däremot är det inte Skogsstyrelsens uppdrag att hitta nya idéer eller utforma metoder för viltinventering, viltförvaltningen ligger på länsstyrelsens och Jägareförbundets bord.

  Frågan berör

  Viltets påverkan på skogstillståndet gör ändå att bättre kunskap om viltstammarna genom nya inventeringsmetoder är en fråga som berör Skogsstyrelsen. Men det är inget de kan använda statliga anslag till, och det är därför myndigheten sökt 20 000 kronor för en drönare samt 40 000 kronor för en infraröd kamera från Leader för att genom projektet puffa användningen av drönare framåt.

  Under maj hoppas Skogsstyrelsen få svar på sin ansökan, och vid positivt besked drivs projektet till slutet av 2018.

  Relaterade artiklar

  Till toppen