Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Synpunkten 20 februari 2017

  Vi välkomnar nationell strategi – nu krävs handling

  Den nationella livsmedelsstrategin har bra inslag. Men vi förväntar oss mer som stöder den regionala utvecklingen, skriver företrädare för Kalmar län och LRF Sydost.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Bild 1/2 FOTO: MW-Fotograf
  Bild 2/2

  Vi välkomnar den nationella livsmedelsstrategin, handlingsplanen och det första åtgärdspaketet. Den breda politiska enigheten om strategin ger framtidstro. Detsamma gäller målet om ökad svensk produktion.

  Strategin lyfter fram behovet av ökad samordning inom kunskap och innovation. Vi anser att det behövs samarbete i hela livsmedelskedjan i alla frågor. Så arbetar vi i Kalmar län. Strategin pekar också på att digitalisering, resurseffektivitet, kompetensförsörjning och innovationsmiljöer är viktiga för industrin. Vi instämmer, men detsamma gäller livsmedelskedjans övriga led. Utbildningsanordnare måste kunna möta kompetensbehovet. Kostsamma utbildningar kan behöva finansiellt stöd för exempelvis maskinparker eller djurstallar.

  I Kalmar län arbetar vi för att livsmedelsbranschen på ett bättre sätt ska inkluderas i de företagsstödjande systemen. Det är därför glädjande att den nationella strategin lyfter fram livsmedelsindustrin som en del i tillverkningsindustrin. Vi hoppas att den kommande handlingsplanen för nyindustrialisering gör detta ännu tydligare.

  Vi ser positivt på åtgärder som underlättar för konsumenter att göra medvetna val av livsmedel men efterlyser också verktyg för att öka marknadskunskapen i branschen.

  Balansen mellan konkurrenskraftig produktion och miljömål är viktig. Svensk produktion har kommit långt men det finns mer att göra. Vi vill se bättre metoder för att väga olika frågor och dimensioner mot varandra, samt tydligare nationella bedömningar och styrmedel.

  Kommande åtgärder bör anpassas till regionala förutsättningar. Ett exempel är tillämpad och regional forskning, som kan ge kunskap om olika delar av landet.

  Ett annat är framtagande av regionalt anpassade bedömningsunderlag. Det behövs också regionala innovationsmiljöer med långsiktig finansiering.

  Nu måste vi gå från ord till handling. Det första åtgärdspaketet innehåller uppdrag till Jordbruks- och Livsmedelsverk. Vi förväntar oss ytterligare justeringar i instruktioner och regleringsbrev i enlighet med strategin samt uppdrag, verktyg och pengar till regionala aktörer att omsätta i praktisk handling. Vi förväntar oss också tydliga åtaganden från alla. I Kalmar län är vi redan på gång!

  Malin Almqvist tf landshövding Länsstyrelsen Kalmar län

  Lars-Ove Johansson Ordförande LRF Sydost

  Ulf Nilsson Ordförande Regionförbundet Kalmar län

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen