Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Synpunkten 23 november 2017

  Vi står upp för svenska biodrivmedel

  Socialdemokraterna arbetar hårt i EU för den svenska bioekonomin. Christoffer Fjelllner tecknar i ATL den 7 november en felaktig och alltför enkel bild av skeendet, skriver Jytte Guteland, Europaparlamentariker.

  Bild 1/2 FOTO: Christian CREUTZ
  Bild 2/2

  För oss socialdemokrater är miljö- och klimatfrågorna prioriterade i Europaparlamentet. Därför har jag som enda svenska ordinarie ledamot valt att ta plats i miljöutskottet, medan Christofer Fjellner och hans konservativa kollegor föredrar att försöka urvattna EUs miljö- och klimatpolitik från läktarplats i andra parlamentsutskott.

  LÄS OCKSÅ: Biobränsleförbuden gynnar bara fossilindustrin

  Arbetet med EUs nya regler för förnybar energi är centralt för att möta den globala uppvärmningen och ställa om till ett hållbarare samhälle. Vi socialdemokrater jobbar stenhårt för att stärka bioekonomin och dess möjligheter.

  Vi vet att svenska biodrivmedel har en enorm potential och klimatnytta, men det ser dessvärre inte lika bra ut i andra delar av Europa. Tillsammans med LRF och Skogsindustrierna har vi därför fört fram de svenska synpunkterna direkt till miljöutskottets föredragande för det nya regelverket. Synd att Christofer Fjellner inte kom till det mötet, trots inbjudan.

  Jag tog också fajten för svenska intressen när miljöutskottet röstade om de nya reglerna, och fällde med min röst en av de viktigare kompromisserna som skulle ha inneburit alltför långtgående regleringar om EU-utformade hållbarhetskriterier för biomassa och drivmedel.

  Om vi utgår ifrån att Fjellner kan räkna blir den logiska slutsatsen att han medvetet väljer att tiga om vems röst som avgjorde.

  Han väljer också att tiga om att den kompromiss han själv och hans konservativa kollegor i stället röstade fram, som gör det möjligt för fossila bränslen som kol – just det Fjellner säger sig vilja undvika – att räknas in under förnybarmålet.

  I slutomröstningen lade jag ner min röst vilket inte påverkade utfallet. Syftet var att visa att jag stöder vissa delar om ambitiösare mål för förnybart, bland annat stopp för miljö- och klimatfarlig palmolja, men att jag samtidigt inte kan acceptera alltför detaljerade regler mot exempelvis svensk bioenergi.

  Att på detta sätt gå emot majoriteten i den egna partigruppen gör man inte gärna, men det var ett självklart val för att bioenergin ska kunna fortsätta att bidra till omställningen mot en fossilfri fordonsflotta.

  Håll dig till sanningen, Christofer Fjellner. Falsk argumentation syftar bara till att skapa konflikt. Den som värnar svenska intressen och klimatet försöker hellre samarbeta över partigränser i dessa frågor, för att nå inflytande i EU.

  Jytte Guteland (S) Europaparlamentariker

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen