Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Synpunkten 21 november 2016

  Vi prioriterar det som ger mycket pengar till många

  Statskontorets rapport om Jordbruksverkets kostnader för administration av EU-stöden innehåller värdefulla slutsatser. Den allra viktigaste handlar om behovet av bättre avvägningar mellan komplexa stöd och administrativa merkostnader, skriver Leif Denneberg, generaldirektör på Jordbruksverket.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  FOTO: Jordbruksverket

  Statskontorets slutsatser stämmer väl överens med det vi redan tidigare har sett i analyser. Det vi själva kan påverka tar vi med i vårt lärande och utvecklingsarbete. De konstaterar inför nästa reform den stora betydelsen av att bättre väga nyttan av detaljstyrning mot administrativa merkostnader.

  Det gäller både på EU-nivå och nationell nivå. I det arbetet ska vi göra allt vi kan för att bidra till regeringen.

  Statskontoret konstaterar helt riktigt att införandet blev betydligt dyrare än vid den förra reformen. Hade det varit möjligt att göra förändringarna till samma kostnad som förra gången? Svaret är nej – absolut inte.

  Reformen innebar starkt ökad komplexitet i stöden. Till exempel blev det enhetliga gårdsstödet till fyra olika varianter. Det finns också många nya och ändrade villkor i stöden i landsbygdsprogrammet. Vi har behövt utveckla ett tiotal olika IT-system och många administrativa rutiner.

  En komplicerande faktor har varit att många EU-beslut om stödens utformning drog ut på tiden. Men vi var tvungna att starta arbetet ändå. En medveten risk vi tog för att lantbrukarna skulle få stödpengarna så tidigt som möjligt, men där det inte gick att göra relevanta beräkningar av kostnaden eftersom vi inte visste hur stöden skulle se ut i detalj.

  Vi har tillsammans med länsstyrelserna haft fokus på att så tidigt som möjligt få ut så mycket pengar som möjligt till så många som möjligt – inte minst med den pågående mjölkkrisen och sviktande lönsamhet i åtanke.

  Jag får ibland frågan hur svårt kan det vara att bara betala ut pengarna. Svaret är att det blir stora problem efteråt om utbetalningarna inte sker enligt EU:s regelverk och kontroller.

  Som EU-land ska vi följa den gemensamma politiken, annars riskerar Sverige dyra böter. Ändå har vi varit ett av de absolut snabbaste länderna i EU när det gäller att få ut pengarna för 2015 och 2016.

  Till exempel fick Sveriges bönder, tidigare än någonsin förut, en mycket stor delutbetalning av 2016 års gårdsstöd. En sådan insats gör också att vi tyvärr har behövt flytta fram tidtabellen för vissa slututbetalningar.

  Vi har prioriterat det som ger mycket pengar till många allra högst. Den ledstjärnan har vi även i fortsättningen, både när det gäller nuvarande stöd och nästa reform.

  Leif Denneberg

  Generaldirektör Jordbruksverket

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen