Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Synpunkten 31 mars 2017

  Växtförädling och växtskydd för bättre konkurrenskraft

  Det svenska livsmedelskedjan har under många år negligerats av politiken, så har skett av politiker i alla läger. Men nu är det slut på det. Nu gör vi tillsammans Sverige till en riktig matnation, skriver landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Livsmedelsstrategin handlar om jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Därför fastslås också i livsmedelsstrategins övergripande mål att den totala matproduktionen ska öka. Bakom strategin finns en överenskommelse om de övergripande målen med 7 av 8 partier i Sveriges riksdag. När strategin antas av riksdagen innebär det en unik och tydlig inriktning för svensk livsmedelsproduktion som ska gälla fram till 2030.

  Men i väntan på att riksdagen behandlar livsmedelsstrategin går regeringen från ord till handling med handfasta åtgärder. Det första åtgärdspaketet, som presenterades i februari, innehöll nio satsningar på 58 miljoner kronor. Nu har regeringen fattat beslut om ett andra åtgärdspaket där 115,7 miljoner kronor satsas på ytterligare 13 åtgärder som ska stärka den svenska livsmedelskedjans konkurrenskraft och öka livsmedelsproduktionen.

  I det andra åtgärdspaketet satsas 31 miljoner kronor på ett exportprogram som särskilt riktar sig till små och medelstora företag. En nationell exportsamordnare ska också tillsättas och ska samordna och stödja relevanta parter i Sverige som företag, regionala aktörer och branschföreträdare.

  Flera andra satsningar riktar sig direkt mot jordbruket. Växtskydd är avgörande för ett konkurrenskraftigt jordbruk. Vi investerar därför resurser för att säkra tillgång till effektiva och hållbara växtskyddsmedel. Ökad effektivitet och transparens när det gäller handläggningen av växtskyddsärenden och fler produkter på marknaden är målet. Vi gör också satsningar för att råda bot på bristen på effektiva och hållbara växtskyddsmedel för grödor som morot, lök och frukt.

  I dag kan det vara svårt att hitta växtsorter som är lämpade att odla i det nordiska klimatet med korta ljusa somrar. Även klimatförändringar gör att trycket på nya anpassade sorter förväntas att öka och därför investerar regeringen resurser i detta. Ett kompetenscentrum för hållbar hantering av vatten i jordbruket ska också inrättas vid Jordbruksverket.

  Odling av fisk, skal- och blötdjur har stor utvecklingspotential. En ökad odling säkrar möjligheten till det vilda fiskebeståndets återhämtning, kortar transporter och minskar miljöpåverkan. Och bidrar till fler jobb på landsbygden

  Det finns inte en enkel lösning eller satsning som gör livsmedelskedjan mer konkurrenskraftig utan det krävs en lång rad åtgärder där alla delar är viktiga för att nå målet om ökad matproduktion.

  Sven-Erik Bucht

  Landsbygdsminister

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen