Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Synpunkten 24 oktober 2016

  Tydligare regionalpolitik skulle lyfta landsbygden

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Regeringens budget saknar en tydlig regionalpolitisk inriktning. Förhoppningsvis beror det på att regeringen väntar på den landsbygdsparlamentariska kommitténs slutbetänkande som kommer i början av 2017, där konkreta åtgärder för en sammanhållen politik för landsbygden ska presenteras.

  Och det är på tiden. Frågan om att skapa bättre förutsättningar för att leva och bo i hela landet är högaktuell och det speglas i medierna just nu. Nu behöver riksdagen, med en bred politisk majoritet, ta ett helhetsgrepp för att möjliggöra jobb i hela landet, en fungerande polis och vård, digital infrastruktur, skola, service och möjligheter till kultur.

  Vi vill att nästa budget har en bra regionalpolitik med åtgärder som stärker landsbygden men vill också att riksdagen för första gången landsbygdssäkrar den.

  En landsbygdssäkrad budget skulle på ett tydligare sätt visa hur de olika åtgärderna gynnar eller missgynnar landsbygden vilket skulle ge politikerna större trovärdighet . Så att deras förslag inte bara blir retorik utan också förändrar samhället i en positiv riktning.

  Just nu är det olika förutsättningar och olika spelregler för städerna och landsbygderna. Ofta är staden och framförallt storstadsregionerna gynnade i de förslag som läggs när det gäller fördelning av resurser, infrastruktursatsningar, bostadsbyggande och arbetstillfällen. En balans mellan stad och land skulle skapa ett sammanhållet land och möjligheter för hela landet att utvecklas.

  Förutsättningarna för att staden ska kunna utvecklas är en levande landsbygd som producerar mat, energi och råvaror. Staden är fortfarande en samlingsplats för service, handel och nöjen, även fast det tappar i betydelse i och med att vi blir allt mer platsoberoende i vårt digitala informationssamhälle.

  Precis som vi behöver en klar och tydlig jämställdhetspolitik, behöver vi detsamma när det gäller jämlikhet mellan stad och land. Båda behövs, båda är beroende av varandra och båda borde få förutsättningar för att kunna utvecklas.

  Det som är positivt är att regeringen har lyssnat på bland annat Hela Sverige ska leva när vi framfört krav på mer pengar till bredbandsutbyggnaden då de ursprungliga medlen snabbt blev intecknade. I budgeten har de också satsat på mer pengar till lokal kultur i kultursamverkansmodellen, vilket gläder oss då vi har framfört detta som förslag.

  I presentationen av budgeten nämns att 250 av Sveriges 290 kommuner växer och det är något att ta i beaktande. Både när det gäller resursfördelning men också i synen på Sverige. Det är också många av de mindre kommunerna som växer. Om vi ska ha ett väl fungerande samhälle är det viktigt att hela Sverige kan leva och får förutsättningar till det.

  Terese Bengard

  Verksamhetsledare Hela Sverige ska leva

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen