Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Synpunkten 16 november 2017

  Tre steg till skogsägarens stöd

  Vi ser hur skogsägarnas rätt att bruka marken begränsas. Som prioriterade åtgärder vill Moderaterna stärka äganderätten, se över Artskyddsförordningen och minska regelkrånglet, skriver John Widegren, Moderaterna.

  Skogen är en av Sveriges viktigaste naturtillgångar och skogsnäringen är en viktig del av svensk ekonomi. Exportvärdet av svensk skog uppgår i dag till cirka 125 miljarder kronor. Den svenska skogen måste värnas – både för tillväxten och för miljöns skull. Här presenteras därför tre konkreta förslag för att underlätta för våra skogsägare:

  1. Stärk äganderätten

  Privat ägande av skog är grunden för aktiv skogsförvaltning och lönsamt skogsbruk. Trots att äganderätten är grundlagsskyddad har den ett svagare skydd än många andra fri- och rättigheter. Samtidigt utsätts skogsägarna för ökade angrepp från myndigheter och intresseorganisationer.

  Moderaterna vill att möjligheten till inskränkningar i äganderätten ska begränsas. Stärkta rättigheter ger skogsägarna större möjligheter att bruka sin mark och driva och utveckla sin verksamhet.

  2. Se över Artskyddsförordningen

  I dag hindras alltför ofta skogsägare från att avverka sin skog på grund av Artskyddsförordningen, regler om nyckelbiotoper eller på grund av utökad talerätt avseende avverkningar. Regler som är viktiga för miljön men som också begränsar skogsägarnas rätt till marken.

  Privat skogsägande har byggt upp dagens naturvärden tack vare aktiv skogsförvaltning. Frihet under ansvar har gynnat svensk skog, såväl tillväxt- som miljömässigt.

  Både Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets generaldirektörer har uppmanat regeringen att se över reglerna i Artskyddsförordningen. Det är nödvändigt för att beslut om skogsavverkningar ska kunna fattas på ett tillämpbart, effektivt och rättssäkert sätt. Rätten att äga och bruka sin skog under rimliga villkor är avgörande för en hållbar skogsindustri.

  3. Minska regelkrånglet för skogsägare

  Den brukade skogen är en förutsättning för att vi ska klara av att möta de klimatutmaningar vi står inför där biokemi samt förnybara råvaror och material blir allt viktigare. För att möjliggöra detta krävs bland annat regelförenklingar som minskar den administrativa bördan för skogsägarna.

  Det svenska självbestämmandet över skogen måste också prioriteras. Fler pekpinnar från Bryssel är det sista våra skogsägare behöver, varför det är väldigt oroväckande att regeringen varit passiv i EU-förhandlingar kring skogens framtid.

  Skogen ska även i framtiden vara en av Sveriges viktigaste naturtillgångar. Därför måste vi underlätta för skogsägarna. Det räcker inte att stärka äganderätten, se över Artskyddsförordningen och minska regelkrånglet – men det är viktiga steg på vägen.

  John Widegren

  Riksdagsledamot (M) Östergötlands län

  Relaterade artiklar

  Till toppen