Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Synpunkten 27 november 2017

  Tänk efter innan palmoljeresterna stoppas

  Ett stopp för restprodukter av palmolja kan få oönskade konsekvenser. Regeringen måste backa och analysera följderna av ett sådant förslag, skriver Gustav Melin, Svebio.

  Regeringen föreslog nyligen en ny paragraf att införas i förordningen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel. Den ska stoppa användningen av PFAD, den restprodukt av härsken palmolja som används för att göra HVO-diesel. Förslaget fanns i en remiss som inte innehöll någon information, vare sig om motiven för förslaget eller om konsekvenserna.

  Regeringen har fått skarp kritik av riksdagen och en uppmaning att göra en konsekvensanalys. Den beställningen kan regeringen inte strunta i. Den måste göras innan man fastställer förordningen.

  Alla tycker illa om palmolja, inklusive härsken och oanvändbar olja, PFAD. Men bara när den används för att göra diesel. När Axfood vägrar köpa HVO-diesel och i stället föredrar fossil diesel fortsätter man samtidigt att sälja kex och skönhetsmedel med högvärdig palmolja i sina butiker.

  LÄS OCKSÅ: Marknaden för HVO hotad

  Oljepalm är världens särklassigt mest produktiva oljeväxt. Det gäller bara att se till att den odlas på ett hållbart sätt, undvika avskogning och odling på dikad torvmark. Detta ska man klara genom att följa EUs och Sveriges hållbarhetslag.

  Vad striden nu handlar om är om även användare av restprodukten PFAD ska tvingas följa Hållbarhetslagen och spåra råvarans ursprung. Det kan tyckas rimligt, och den största producenten, Neste, har lovat att göra detta inom ett par år. Regeringen vill sätta stopp snabbt.

  LÄS OCKSÅ: Skärpta krav för palmolja kan skjutas upp

  Men det finns risker med en ny paragraf, även för andra restprodukter. Vad händer om dessa får högre värde, något som enligt den föreslagna paragrafen ska kvalificera dem som ”samprodukter” med krav på detaljerade redovisningar av ursprung och markanvändning. Risken är stor att den nya paragrafen blockerar även för andra, önskade råvaror.

  Behandlingen av Förnybartdirektivet i EU skapar ytterligare osäkerhet. EU-parlamentets miljöutskott mönstrar ut talloljan och lägger in en formulering som innebär att användning av restprodukter ”som stör marknaden” ska underkännas.

  Eftersom vi ska ersätta alla fossila drivmedel behövs sådana volymer vegetabiliska oljor att det är självklart att marknaderna kommer att påverkas, eller ”störas”. Dribblandet med paragraferna, både i Sverige och i EU, skapar en osäkerhet som gör att investerare tvekar att gör de stora satsningar som nu behövs. Det hindrar omställningen till förnybara drivmedel.

  LÄS OCKSÅ: Bakslag för HVO

  På några års sikt finns det goda möjligheter att producera gröna råvaror till biodiesel på ett hållbart sätt, både genom odling av oljeväxter och genom att använda restoljor.

  Men det kräver tydliga enkla spelregler och en positiv syn på energigrödor inom EU. Det är väsentligt bättre att arbeta med enkla generella styrmedel och det borde vara absolut förbjudet att ändra villkor utan att först utreda alla konsekvenser.

  Gustav Melin, VD Svebio

  Relaterade artiklar

  Till toppen