Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Synpunkten 15 december 2016

  Sveriges utsläpp av växthusgaser ökar

  Sverige behöver höja tempot i minskningen av utsläpp av växthusgaser för att nå sina uppsatta mål. Att ekonomin växer snabbare än utsläppen är en klen tröst, skriver Emilia Ingemarsdotter och Markus Larsson på den liberala tankesmedjan Fores.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Bild 1/2
  Bild 2/2 FOTO: Jerker Lokrantz

  För andra kvartalet 2016 ökar de svenska växthusgasutsläppen med 1,6 procent jämfört med samma period 2015. Samtidigt ökade BNP med 4,3 procent. Det visar SCB:s Miljöräkenskaper – Utsläpp till luft 2:a kvartalet 2016. Att ekonomin växer snabbare än utsläppen är en klen tröst och bidrar inte till att uppnå svenska mål om utsläppsreduktion.

  Sektorn jordbruk, skogsbruk och fiske presterar relativt bra (på grund av svag konkurrensen från andra sektorer) och visar på något lägre utsläpp samtidigt som förädlingsvärdet ökar. Merparten av utsläppen från sektorn kommer från jordbruket medan skogsbruket står för lejonparten av förädlingsvärdet. Totalt står sektorn för 15 procent av Sverige samlade växthusgasutsläpp.

  Utsläppen från transportindustrin (privatbilism oräknat) ökade också under andra kvartalet 2016. Ökningen förklaras framför allt av ökade utsläpp från flyget. Andelen biodrivmedel ökar visserligen, men långsamt. Även i den här sektorn ökade förädlingsvärde under perioden. Transportsektorn står för 21 procent av de samlade utsläppen och är den enda ekonomiska sektor som har fått specifika mål för utsläppsreduktion. Lägg därtill att transporternas påverkan på andra sektorers utsläpp är betydande och att sektorsmålet om 70 procent minskade utsläpp till 2030 därmed är lika motiverat som avlägset. Det duger helt enkelt inte att uppvisa ökande utsläpp. I själva verket skulle sektorn behöva minska sina utsläpp med cirka 6 procent per år för att nå det uppsatta målet. Sedan 2010 har minskningstakten i sektorn i genomsnitt varit 2-3 procent per år.

  Eftersom EU säger nej till lägre skatt på biodrivmedel än på fossilbränsle är kvotplikt – inblandning av biodrivmedel i fossilbränsle – ett alternativ. Flyget behöver bära sina klimatkostnader och järnvägen rustas upp. För att järnvägen ska vara ett attraktivt alternativ till bil och flyg behöver tågen vara rimligt pålitliga och rimligt snabba. Det gäller alla tåg. En eventuell satsning på höghastighetståg får därmed inte konkurrera med ett eftersatt underhåll.

  Utsläppen i samtliga sektorer skulle behöva minska snabbare. För att nå uppsatta mål om 85 procents reduktion av växthusgasutsläpp år 2045 behöver minskningstakten öka till 5-6 procent per år. Ju längre vi skjuter insatser framför oss desto större blir morgondagens beting.

  Markus Larsson och Emilia Ingemarsdotter

  Fores klimat- och miljöprogram

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen