Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Synpunkten 15 juni 2017

  Så ska vildsvinsproblemet lösas

  Den nya kampanjen ”Vild och bortskämd” ska få fler jord- och skogsbrukare att skapa mer nyttigt foder i vårt landskap. Vi löser inte grundproblemet genom en ny kampanj. Vi behöver skjuta fler djur och få bort utfodringen. Därför har LRF Skåne valt att inte delta i projektet, skriver Stig Lundström.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  För att få kvalitativa viltstammar som är i balans med fodertillgången måste vi lösa grundproblemet med alltför stora förluster. Dagens vilda däggdjursarter har haft en explosionsartad tillväxt de senaste 50 åren. Vi ser hur trafikolyckorna ökar varje dag för samtliga viltslag. Dåliga slaktvikter är ytterligare en signal som visar på att vi är på helt fel väg.

  I dag vet vi att 20 till 25 procent av skogen äts upp av det vilda enligt Skogsstyrelsens älgbetesinventering (Äbin). Det drabbar en oerhört viktig industri. Skogs- och lantbruket hade ett exportvärde på 127 miljarder kronor och sysselsatte 70 000 personer 2015 enligt branschorganisationen Skogsindustrierna. Därför är kraftfulla åtgärder nödvändiga.

  Det är inte en nollvision för skador inom jord- skogsbruk vi strävar efter. Som markägare har vi ett ansvar att hålla balanserade viltstammar av god kvalitet. Ett bra riktmärke är att sju av tio tallstammar ska vara oskadade vid fem meters höjd och att RASE (rönn, asp, sälg, ek) ska kunna bli träd och inte enbart buskar. Ser vi inte till helheten och hela vilttrycket med alla viltslagen så hamnar vi helt fel och där är vi i dag.

  Jord- och skogsbruket kan säkert producera mer foder åt det vilda genom att till exempel utnyttja ledningsgator. Alla måste däremot vara medvetna om att den stora produktionen av foder sker i det normala skogsbruket med slutavverkning och röjningar. Att utnyttja kantzoner och ledningsgator bidrar givetvis med foder, men det är marginellt. Vi kan naturligtvis hjälpas åt, men tar vi inte tag i grundproblemen hjälper inga kampanjer i värden.

  LRF Skåne är övertygad om att det går att lösa många av de problem vi har i jord- och skogsbruket i dag. Det är positivt att vi nu ser tydliga signaler från områden där utfodring av rotfrukter har förbjudits. Sunt förnuft och ett konstruktivt samarbete med respekt och en minskad viltstam är den lösning LRF Skåne ser framöver.

  Stig Lundström

  Vice ordförande LRF Skåne

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen