Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Synpunkten 31 oktober 2016

  Sju åtgärder för en levande landsbygd

  Landsbygdspolitiken har gått i stå. Regeringen måste visa ledarskap och sluta skjuta åtgärder på framtiden, skriver Kristina Yngwe, Centerpartiet.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  FOTO: Centerpartiet

  Landsbygdsminister Bucht medverkade för en knapp månad sedan i Aktuellt och kommenterade den svenska landsbygdspolitiken. Den som hoppades på en handlingskraftig minister blev besviken. I stället hänvisades, liksom vid tidigare tillfällen, till den parlamentariska landsbygdskommittén som regeringen tillsatte våren 2015.

  Bara utredningen kommer så kommer allt lösa sig. På samma sätt resonerar ministern när det gäller åtgärder för lantbrukets och skogens utveckling. Här är det i stället en livsmedelsstrategi och ett nationellt skogsprogram som kommer lösa allt när de väl presenteras.

  Men strategier, utredningar och program löser inget. Det som krävs är faktiska åtgärder här och nu. I grunden handlar det om att ge Sveriges landsbygder och dess invånare makt och resurser att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

  En bärande värdering i Centerpartiets arbete är tron på människans vilja och förmåga att ta ansvar för sig själv och för andra. Därför måste en ny landsbygdspolitik präglas av frihet och förtroende. Några saker kan regeringen sätta igång med direkt.

   – Återför värdet av platsbundna naturresurser enligt norsk modell. Detta ger kommunerna makt att skapa och utveckla sin egen attraktivitet.

  – Underlätta regelverk för kommuner att kunna samverka i stället för att tvinga fram en kommunsammanslagning vilket regeringen nu tyvärr verkar förbereda för.

  – För staten närmare medborgarna genom att delegera myndighetsuppgifter till lokala servicekontor.

  – Använd regionreformen som ett tillfälle att förflytta makten från Stockholm ut i landet, till decentraliserade statliga myndigheter men framför allt till de folkvalda parlamenten och kommunerna.

  – Strandskyddet måste omarbetas, och de riksintressen som täcker mer än hälften av Sveriges yta måste bli än mer ändamålsenliga så att fler attraktiva boenden kan utvecklas på landsbygden.

  – Värna landsbygdsbornas rätt att driva företag och bruka mark utan nya inskränkningar från staten. Äganderätten är och har varit en pelare på vilken vårt samhälle bygger.

  – Bygg vidare på potentialen i ett samhälle som bygger på den gröna kolatomen från jord och skog i stället för den svarta från fossila bränslen. Genom tydliga och ambitiösa spelregler för en grön omställning och genom bättre villkor för de gröna näringar som ska leverera råvarorna. 

  Bucht måste börja inse att det inte är den parlamentariska utredningen som sitter i regeringen. Det gör landsbygdsministern själv. Vårt ansvar som ledamöter i kommittén är att komma med konstruktiva tankar och lösningar kring hur landsbygden kan utvecklas.

  Men regeringens ansvar är att lägga faktiska förslag och driva igenom politik. Att ständigt skjuta åtgärder på framtiden i väntan på strategier och utredningar är inte att visa ledarskap.

  Det är att gömma sig undan sitt ansvar.

  Kristina Yngwe 

  Vice ordförande i Riksdagens Miljö- och jordbruksutskott

  Centerpartiets ledamot i parlamentariska landsbygdskommittén

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen