Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Synpunkten 29 oktober 2009

  Sida måste bli bättre på att stödja jordbruket

  Liksom forskarna Göran Djurfeldt, Torbjörn Fagerström och Axel Fredholm i juninumret av Omvärlden är jag bekymrad över Sidas syn på vad jordbruk är.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  De synpunkter som gavs i det senaste numret rätar inte heller upp bilden.

  Var finns Sidas visioner, var finns den samlade bilden och var finns kraften och engagemanget i denna, minst sagt livsviktiga fråga?

  För närvarande pågår ännu ett internationellt försök, genom Madridprocessen, att mobilisera krafter för att få
  i gång framför allt Afrikas jordbruk. G8-länderna har gjort tydliga uttalanden om än inte lika kraftfulla åtaganden. Allt fler människor svälter igen.

  Den egna produktionen
  i Afrika är viktig, inte minst för att kunna försörja de snabbt växande städerna. Produktionen och produktiviteten behöver öka väsentligt. Bönderna måste ges bättre villkor för sitt arbete. Allt detta brådskar.

  Det känns då märkligt att de enda signaler jag kan läsa av från Sida, förutom ett i?dag ganska otydligt stöd till internationell jordbruksforskning genom CGIAR, är att man satsar på jordbruk genom miljöorganisationen Naturskyddsföreningen och miljöforskningsinstitutet Stockholm Environment Institute, SEI.

  De är högst välrenommerade miljöorganisationer, men har miljöaspekter som specialitet. Varför inte använda sig av de organisationer som kan jordbruksfrågorna, det kan vara Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Jordbruksverket och Lantbrukarnas riksförbund.

  De har alla intagit en ansvarfull inställning till miljö­frågor men kan framför allt de areella näringarna och deras förutsättningar och behov.

  Det som gjorde mig särskilt oroad var när jag i våras deltog i det inledande arbetsseminariet om SIANI, Swedish International Agricultural Initiative. Detta verkar vara tänkt att vara Sidas nya satsning inom jordbruks­området, en plattform för diskussion som ska ledas av SEI.

  Den rapport med slutsatser och förslag till fortsatt arbete, som därefter kommit från seminariet, gör mig ännu mer undrande över vart Sida är på väg.
  För så där 25 år sedan hade jag, som chef för Sidas dåvarande jordbruksenhet, ansvar för att ingå Sidas första samarbetsavtal med Naturskyddsföreningen.

  Vem kunde tänka sig att Sida skulle lägga alla ägg i samma korg i stället för att bygga upp ett konstruktivt långsiktigt samarbete med våra jordbrukskunniga organisationer?
  Sida är inne på fel spår, om det nu finns något spår!

  Självklart ska kommande insatser vändas och vridas på ur miljösynpunkt men de måste ändå få ägas av dem som kan och har resurser att utveckla jordbruksfrågorna. Jag är också helt övertygad om att det är det samarbetet våra kollegor i Afrika vill ha.

  Inge Gerremo
  Konsult i internationella jordbruksfrågor

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen