Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Synpunkten 24 november 2016

  Seg byråkrati riskerar svensk livsmedelsproduktion

  Svensk kött- och kycklingproduktion är i många avseenden överlägsen utländsk produktion. För att stärka jobb och tillväxt krävs regler och handläggning som underlättar för stark svensk jordbruks- och livsmedelsproduktion, skriver Cecilia Widegren (M), riksdagsledamot Skaraborg.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Nu riskeras svensk livsme­delsproduktion i allmänhet, och svensk fjäderfäproduktion i synnerhet, då handläggningstider hos länsstyrelser växt i den grad att investeringsviljan hos företagare minskar. Då har det gått för långt. Det är dags att regeringen agerar, då staten har länsstyrelser som sin förlängda arm runt om i Sverige.

  Sätt maxtid på handläggnings­tider hos till exempel länsstyrelser för att jobb- och tillväxtutveckling skall möjliggöras i hela landet. Överträds max­tider bör staten överväga sanktioner eller liknande. Det är dags för krafttag.

  Nu ställer därför Moderaterna regeringen till svars i riksdagen, både näringsminister Mikael Damberg (S) om vilka konkreta åtgärder regeringen avser att vidta för att skyndsamt förbättra villkoren och effektivisera byråkratin för näringsidkare. Dessutom landsbygds­minister Sven-Erik Bucht (S) om vilka konkreta åtgärder han avser att vidta för att skyndsamt förbättra landsbygdsföretagares villkor, inte minst vad gäller onödigt långa handläggningstider för till exempel jordbruks- och livsmedelsproducenter.

  Att livsmedelsproducenter i allmänhet och kycklingproducenter i synnerhet lider av för långa handläggnings­tider av till exempel miljö­tillstånd medför en minskad investeringsvilja och till slut mindre livs­­me­delsproduktion. Resultatet blir att svenska konsumenters möjlighet till ett miljö- och hälsomedvetet val genom att välja svenskproducerad till exempel kyckling begränsas och att företags utvecklingspotential går förlorad. Det finns mycket att vinna genom att visa upp ett starkt ledarskap och underlätta byråkratin för näringsidkare. Sluta blunda, regeringen. Agera!

  Små och medelstora företag är landsbygdens livspuls och att arbetstillfällen går förlorade på grund av svagt politiskt ledarskap är oacceptabelt.

  Därför är det oroväckande när näringsidkare efter näringsidkare inom svensk djurproduktion, till exempel kycklingproducenter i Skaraborg, konstaterar att det tar alldeles för lång tid för byråkratin, månader på månader, ja över ett halvår. Det duger inte.

  Vi moderater vill att hela Sverige ska kunna leva och livsmedelsproducenter är en viktig del i arbetet för att stärka Sverige.

  Cecilia Widegren (M),

  riksdagsledamot Skaraborg

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen