Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Synpunkten 3 oktober 2016

  Röj undan hindren för landsbygdens företag

  Det finns en enorm potential i det gröna näringslivet. Regeringen och myndigheterna kan göra mycket mer för att underlätta för landsbygdsföretagaren. Det tjänar alla på, skriver Helena Jonsson, förbundsordförande LRF.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Året är 2030 och 50 000 nya arbetstillfällen har skapats runt om i landet, inom jordbruk, i handeln, i livsmedelsindustrin och inom hotell och restaurang. Det bubblar fram nya typer av företag på landsbygden och inflyttningen är på topp.

  Biomassa från skogen används till sin fulla potential och ersätter fossila material. Vi framställer biodrivmedel och går på riktigt från fossilt till bio. Vi närmar oss att bli ett klimatneutralt land.

  Det är en rejäl förflyttning, men som faktiskt är möjlig. I dag, 2016, vet vi till exempel att en miljon i ökad omsättning på ett livsmedelsproducerande jordbruksföretag ger 2,5 nya jobb, motsvarande siffra för hela svenska näringslivet är mindre än 1,5.

  Vi vet också att av dagens klimatpåverkan kommer 70 procent från importerad mat. Det går stick i stäv med riksdagens övergripande generationsmål om att inte flytta vår miljöpåverkan utomlands. Om vi bara väljer rätt väg så kan vi skapa mängder av nytta med hjälp av den svenska jorden och skogen.

  LRF påminner återkommande politiker och konsumenter om att den näring som vi företräder inte tär, utan när. Det gröna näringslivet är unikt som kombinerar företagande och hållbarhet på riktigt – ekologiskt, socialt och ekonomiskt – och som levererar direkt mot Sveriges ambition om fler jobb och bättre miljö och klimat. Det är därför en förutsättning att näring och politik drar åt samma håll så att möjligheterna tas tillvara.

  Under vecka 39 mobiliserade LRFs folkrörelse till en rad aktiviteter och utspel runt om i landet för att visa på det gröna näringslivets betydelse för samhället och påverka i nyckelfrågor, som företagandets villkor.

  Att våra förtroendevalda har träffa kommunpolitiker i 200 kommuner ger hopp om färre kortsiktiga politiska beslut, krångliga regler och dålig infrastruktur som annars slår brutalt på gårdsnivå.

  För att de gröna näringarna ska fortsätta vara motorn för hållbar utveckling, tillväxt och sysselsättning behövs rätt förutsättningar:

  1. Myndigheter måste arbeta aktivt för att underlätta för företagande. Kontroll, tillsyn och avgifter får inte hämma kreativitet och konkurrenskraft.

  2. Regeringen ska fortsätta rusta upp landsbygdens infrastruktur. Det gäller bredband, vägar, tåg, el, telefoni och annan service. Utöka anslaget till enskilda vägar, lägg utredningen om vägslitageskatt i papperskorgen och ge hela landet bredband.

  3. Regeringen behöver underlätta ägarskiften. Nya företagare och medarbetare måste in i branschen. Förbättra företagens möjligheter till kapitaluppbyggnad i uppstartsfasen och ge skattelättnader för en stabil finansiell plattform att stå på.

  Det är genom att producera mer från jord och skog som vi löser en av vår tids absolut största utmaningar.

  Helena Jonsson

  Förbundsordförande LRF

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen