Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Synpunkten 14 mars 2017

  Regeringen går ett steg för långt

  Beslutet att utöka Viltförvaltningsdelegationerna med naturvårds- och ekoturismrepresentanter rubbar balansen mellan olika intressen. Delegationerna är inte längre representativa för viltförvaltningsintresset, skriver företrädare för jakt, skogsbruk och lantbruk.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Regeringen har fattat beslutet att utöka landets Viltförvaltningsdelegationer med två ledamöter, ytterligare en ledamot som representerar naturvårds- och miljöorganisationer och en ledamot som representerar natur/ekoturismföretagen. Sedan tidigare finns en ledamot som representerar lokalt näringsliv och turism.

  Naturvårds- och miljöorganisationer kommer framöver att ha dubbelt så stor representation i Viltförvaltningsdelegationerna som exempelvis skogsnäringen, ägare och brukare av jordbruksmark, eller jakt- och viltvårdsintresset.

  Detta motiveras av miljöminister Karolina Skog (MP) med: ”När vi utvärderat viltförvaltningsdelegationerna har vi sett att vissa intressen varit underrepresenterade. Med dagens beslut ändrar vi så att det blir bättre balans i delegationerna.”

  I svaren på den undersökning som regeringen i fjol skickade ut till länsstyrelserna och delegationerna finns inga klara motiv för en förändring av sammansättningen. Länsstyrelserna tycker överlag att det fungerar bra.

  Tanken bakom Viltförvaltningsdelegationerna är att skapa en lokal förankring i länen för viltförvaltningen och att flytta besluten närmare de som berörs. Ett annat syfte var att ge förutsättningar för en effektiv och adaptiv viltförvaltning på länsnivå.

  Såsom regeringen nu har beslutat anser vi att Viltförvaltningsdelegationen inte är representativ för viltförvaltningsintresset i länen. Dessutom sker detta utan en trovärdig motivering eller ens stöd i de enkätsvar som avgivits av länsstyrelserna.

  Trovärdigheten för delegationerna bygger på en rimlig representativitet av de intressen som påverkas av besluten. Den riktning och på det sätt som regeringen nu beslutar skulle aldrig accepteras i andra demokratiska eller representativa sammanhang.

  Det är oacceptabelt att naturvårds- och miljöintresset nu ges större representativitet än övriga parter. Eventuella förändringar bör bygga på resultat av pågående forskning. Att ensidigt gynna ett intresse i delegationerna leder inte till utveckling eller till bättre avvägda beslut.

  Björn Sprängare

  Svenska Jägareförbundet

  Carina Håkansson

  Skogsindustrierna

  Elisabet Salander Björklund

  Bergvik Skog

  Helena Jonsson

  Lantbrukarnas Riksförbund

  Gunnar Palme

  Sveriges Jordägareförbund

  Gudrun Haglund-Eriksson

  Svenska Fåravelsförbundet

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen