Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Synpunkten 4 juni 2017

  Regeringen bör arbeta med och inte mot skogsägarna

  Skärpta regler och mer byråkrati gynnar inte miljöarbetet i skogen. Skogsägarna hanterar sin frihet under ansvar på ett utmärkt sätt, skriver företrädare för Centerpartiet.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Skogen är oerhört viktig för svensk ekonomi. Den skapar jobb på landsbygden och har stor betydelse för vår omställning till en hållbar och långsiktig bioekonomi. Men ska vi säkra skogen som den förnybara resurs den är måste vi också behandla dem som sköter och skyddar skogen med respekt.

  I Skogsvårdslagen är miljö- och produktionsmålen likvärdiga. För att uppnå miljömålen krävs en fungerande hantering. Skogsägarna bör därför inkluderas i beslutsprocessen. Tyvärr finns det i dag många beklagliga fall där detta inte sker, till exempel vid införande av skyddade skogsområden.

  Vi menar att skogsägare hanterar sin nuvarande frihet under ansvar mycket bra och har höga ambitioner för såväl miljöhänsyn som långsiktig skogsvård och gör redan i dag gör mer än vad lagen kräver.

  Svenskt skogsbruk och miljövård står sig urstarkt i en internationell jämförelse. Detta har inte skett på grund av detaljerade regelverk, utan för att skogsägarna har starka drivkrafter att göra detta själva.

  Därför är det mycket märkligt att regeringen inte vill låta markägarna vara med och hitta bra lösningar på hur och var skogen ska skyddas. I stället motarbetar regeringen skogsägarnas frihet genom att skärpa regler, införa mer byråkratiska processer för avverkning och bland annat se över ifall avverkningsanmälan ska kunna överklagas.

  Det skulle kunna få konsekvenser för förfogande- och äganderätten. Det försvårar inte bara för familjeskogsbruken utan det riskerar också gröna jobb och tillgången på förnyelsebara och hållbara material. Regeringen måste förstå att Sverige är beroende av de små enskilda markägarnas engagemang och omtanke om sin mark.

  Centerpartiet införde bland annat mål för hur mycket skog som skulle skyddas, höjde ersättningen för skyddsvärd skog och gjorde det enklare att göra undantag i biotopskyddet för jordbruk. Vi genomförde även markbyten med Sveaskog för att skydda skogar med höga naturvärden från avverkning, vilket möjliggjorde att delmålet om långsiktigt skydd av skogsmark kunde nås.

  För Centerpartiet är utgångspunkten att vi inte ska byråkratisera och krångla till det för markägarna. Därför menar vi att Art- och habitat- samt Fågeldirektivet och dess implementering måste ses över samt att ersättningarna för markägare ska vara skäliga. Då värnar vi svenskt skog på bästa sätt och skapar förutsättningar för ytterligare nya jobb i hela landet.

  Eskil Erlandsson (C), landsbygdspolitisk talesperson

  Kristina Yngwe (C), miljöpolitisk talesperson

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen