Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Synpunkten 6 september 2013

  Miljögifter i slam går vidare till bröstmjölken

  Hormonstörande ämnen och miljögifter ger betydande hälsorisker och enligt WHO avdunstar miljögifter till lufthavet från avloppsslam. All slamspridning måste upphöra genast, skriver Gunnar Lindgren från Nätverket Ren åker Ren Mat.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Nyligen klargjorde WHO att hormonstörande ämnen och miljögifter ger betydande hälsorisker, exempelvis bröstcancer, låg spermiekvalitet, missbildade könsorgan, för tidiga födslar, låga födelsevikter, prostatacancer, testikelcancer, fetma, diabetes och tidigarelagd pubertet, beteendestörningar, astma, ökad infektionskänslighet, hjärtsjukdom, Alzheimer, Parkinson, tidig menopaus, åderförkalkning med mera.

  Lika viktigt är att WHO anger att miljögifter avdunstar till lufthavet från avloppsslam. Därmed faller de ned på all gröda oavsett var slammet sprids.

  I detta läge sökte nätverket Ren Åker Ren Mat fram analyser av mjölk, ägg och kött hos Livsmedelsverket. Mycket riktigt innehåller de animaliska livsmedlen idag ett mycket stort antal miljögifter, som alla sprids med slam.

  Det gäller bland annat ett fyrtiotal av våra absolut farligaste och mest svårnedbrytbara miljögifter, däribland dioxin, PCB, bromerade flamskyddsmedel, fluorerade ämnen, klorerade bekämpningsmedel och benso(a)pyren (i kött och ägg).

  Enligt Livsmedelsverket ska vi äta fet Östersjöfisk högst två-tre gånger per år. Men intaget av samma miljögifter är väsentligt större från mjölk, ägg och kött.

  Livsmedelsverket anger att "Dioxin och PCB lagras i fettväven under flera år. Därför är det bra att utsättas för så lite dioxin och PCB som möjligt under uppväxten."

  Den internationellt kände forskaren professor Åke Bergman säger i en tv-intervju: "Det här betyder att det inte finns några tröskeldoser, vilket gör det i stort sett omöjligt att sätta gränsvärden."

  Dessa svårnedbrytbara miljögifter finns idag i navelsträngsblod och bröstmjölk och förs vidare från generation till generation.

  I mjölk finns i dag troligen ett av de mest kraftfulla östrogena hormon vi känner till – östradiol. Det finns naturligt i mjölk i låg halt.

  Men när kor nås av vissa läkemedelsrester, kemikalier eller tillväxthormoner, ökar utsöndringen av östradiol kraftigt.

  Man anser att östradiol är cirka 1 000-100 000 gånger mer kraftfullt än andra östrogenimiterande kemikalier.

  Tyvärr har Livsmedelsverket inga analyser på östradiol i mjölk, men detta blir nödvändigt om inte slamspridningen upphör. I slam finns höga halter av östradiol och etinylöstradiol (p-piller).

  Situationen är mycket allvarlig och kräver ett omedelbart ingripande. All slamspridning måste upphöra snarast.

  En sak är om andra diffusa bidrag till luftnedfallet kommer exempelvis från utlandet.

  Men om jordbruket själv i detta nya läge, fullt medvetet fortsätter att fylla vår mat och därmed även navelsträngsblod och bröstmjölk med miljögifter, kommer detta att skapa stora problem för mejerinäringen.

  Någon slamspridare kan påstå att bidraget från slammet är "litet". Kan vi då säga till gravida kvinnor att svenskt jordbruk medvetet och med avsikt leder in

  "litet" av miljögifterna i deras foster och navelsträngsblod genom att tillåta slamspridning?

  Gunnar Lindgren

  Nätverket Ren Åker Ren Mat

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen