Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Synpunkten 24 oktober 2017

  LRFs bojkott av Sverigedemokraterna ett svek mot landsbygden

  LRF bör vara partipolitiskt obundet och inte liera sig hårt med ett parti. För landsbygdens bästa är en dialog med Sverigedemokraterna i allas intresse, skriver Runar Filper och Mattias Åberg, Sverigedemokraterna.

  Intresse- och företagarorganisationer bildas och ska verka för att tillgodose dess medlemmars intressen. För att en sådan organisation ska vara slagkraftig och trovärdig är det av största vikt att den är partipolitiskt obunden. Fundamentet bör vara att alla tankar och idéer ska kunna presenteras och tillsammans utvärderas för att man slutligen ska finna den mest fördelaktiga vägen mot sina mål.

  Dessvärre har många organisationer svikit sina medlemmar och intressenter genom att frångå de demokratiska värdena för att i stället driva en tydlig partipolitisk agenda. Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) är ett tydligt exempel på en organisation som agerar som en förlängd arm åt en partipolitisk åskådning. Dess täta band med Centerpartiet gör sig alltför ofta påmint.

  Konsekvent har LRF likt Centern motsatt sig allt samarbete med Sverigedemokraterna, även i frågor där samsyn rått. Det är ett direkt kontraproduktivt förhållningssätt inför de stora problem svensk landsbygd står inför.

  LRFs förra förbundsordförande har föga förvånande accepterat en plats på Centerpartiets nomineringslista inför kommande riksdagsval. 2010 togs ett enigt beslut av LRFs styrelse, där det fastslogs att LRF inte skulle ha något som helst samröre med Sverigedemokraterna. Med och fattade detta beslut var även LRF:s nytillträdde förbundsordförande Palle Borgström, vilket dessvärre kan vara en indikator på att LRF fortsatt kommer agera trångsynt.

  Vill LRF likt Sverigedemokraterna förbättra villkoren för Sveriges landsbygd är en öppen dialog av största vikt. Att ha hela sin tilltro till ett tokliberalt Centerparti som likväl kan samarbeta med Socialdemokraterna efter nästa val vore ett direkt svek mot dem som verkar och bor på landsbygden.

  Sverigedemokraterna är det parti som budgeterat klart mest inom landsbygd och de gröna näringarna. Exempel på förslag i vår nyligen presenterade budget är en sänkt skatt på drivmedel för jord- och skogsbruk till dansk nivå, en betesersättning för mjölkkor på 1 000 kronor per ko och år samt satsningar på en konkurrenskraftig livsmedelssektor. De är alla förslag som skulle verka gynnsamt för landsbygden och borde således intressera LRF.

  Sverigedemokraterna inser vikten av ett konkurrenskraftigt jord- och skogsbruk med en levande landsbygd där människor ges de bästa av förutsättningar att leva, verka och bo. Nu är det upp till LRF att visa upp en stark demokratisk anda där landsbygdens intressen väger mycket tyngre än Centerpartiets dunkla politiska agenda.

  Runar Filper, ledamot miljö- och jordbruksutskottet, Sverigedemokraterna

  Mattias Åberg, djurrätts- och landsbygdspolitisk talesperson, Ungsvenskarna

  Relaterade artiklar

  Till toppen