Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Synpunkten 2 november 2017

  Låt skogsägaren sköta sin skog

  På flera sätt försvåras nu det privata skogsbruket. Det pågår en offensiv mot det enskilda ägandet och brukandet av skog. Den attacken vill Kristdemokraterna stoppa, skriver riksdagsledamoten Magnus Oscarsson.

  Skogsbruket är den näring som svarar för de största exportinkomsterna i Sverige. För att svenskt skogsbruk och svensk skogsindustri ska kunna utvecklas i framtiden krävs övergripande långsiktiga och hållbara spelregler som befrämjar såväl produktions- som miljömål.

  Regelkrånglet och den administrativa bördan behöver minska för att fler människor ska vilja starta och driva företag inom skogsnäringen. Målsättningen bör vara att grundläggande uppgifter om företaget och dess verksamhet bara ska behöva lämnas en gång och till ett ställe.

  De senaste åren har myndigheterna tolkat Artskyddsförordningen alltmer extremt. Det finns exempel på att enskilda förlorat upp till 100 procent av sina intäkter och inte heller fått någon statlig ersättning. Kristdemokraterna anser att regeringen snarast bör förändra Artskyddsförordningen så att äganderätten säkras.

  Vi motsätter oss regeringens planer på en landsomfattande inventering av nyckelbiotoper. Om en markägare fått en del av sin mark utpekad som nyckelbiotop kan virket från den marken inte säljas som FSC-certifierat. Det går inte att överklaga en nyckelbiotopsinventering. I stället bör frivilliga avsättningar vara målet. Viktigt att devisen som varit gällande för skogspolitiken kvarstår: Frihet under ansvar.

  Nyligen kom en statlig utredning med förslag om att ge ideella föreningar eller andra juridiska personer rätt att överklaga avverkningsbeslut. Det är ett förslag som visar på att äganderätten definitivt är i farozonen. En tidigare statlig utredare har som bekant ifrågasatt privat ägande av skogen.

  Den sammanfattande bilden blir att regeringen med myndigheters och aktivisters uppbackning inlett en offensiv mot det enskilda ägandet och brukandet av skog i Sverige. Staten tycks säga att det är okej om du äger skog men inte du brukar den. Därigenom smygsocialiseras den svenska skogen. Det tänker jag och Kristdemokraterna motarbeta med all kraft.

  Magnus Oscarsson

  Riksdagsledamot Kristdemokraterna

  Relaterade artiklar

  Till toppen