Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Synpunkten 22 maj 2017

  Lantbrukare behöver företagshälsovård

  LRF borde medverka till en för lantbruket gemensam företagshälsovård. Det är obegripligt att riksförbundsstyrelsen inte delar den uppfattningen, skriver Per Pettersson, LRF Mälardalen.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  LRF Mälardalen har till årets Riksförbundsstämma skickat en motion från Tuna-Stavby rörande företagshälsovård. Motionären vill att LRF ska undersöka möjligheten att LRF tecknar avtal med en rikstäckande företagshälsovård för LRFs medlemmar.

  Riksförbundsstyrelsen konstaterar att det är ett angeläget ämne som tas upp i motionen. Vidare att det i en undersökning bland medlemmarna 2006 framkom att 73 procent ansåg att företagshälsovården skulle ligga nära arbetsplatsen. Samma undersökning gav att en majoritet av de svarande ville att LRF skulle engagera sig i frågan.

  Bra så! Men sen avslår förbundsstyrelsen motionen med hänvisning till att ”enskild medlem kan få en bättre anpassad och närmare företagshälsovård med en högre kvalitet”! Hur nu förbundsstyrelsen kan veta det.

  Jag är faktiskt förvånad. Motionären har tydligt, med LRF Mälardalens stämmas bifall, uttryckt att ”hälsokontrollerna ska inte finansieras av medlemsavgiften utan medlemmen ska själv betala för tjänsten”. Det innebär att förbundsstyrelsen inte vill bejaka en motion som knappt kostar något men som i förlängningen kan göra mycket nytta såväl för den enskilde, som kan behöva en uppmuntrande spark där bak för att söka hälsovården, som för lantbrukarkollektivet.

  Det finns några rikstäckande företagshälsovårdskedjor som kan komma i fråga. Nej, de finns inte i alla kommuner, men de finns på väldigt många håll. Motionens förslag är att man kallas vart tredje år.

  Om LRF tillsammans med någon aktör tar detta grepp och får med sig ett antal tusen lantbrukare, finns förstås goda möjligheter att ta reda på vilka sjukdomar vi drar på oss, vilka sjukdomar vi inte drar på oss och rent av några konsekvenser av detta.

  Om det visar sig att exempelvis växthusodlare oftare har luftvägsproblem men mer sällan hjärtproblem så finns ju möjligheten att forska på varför och dra lärdom därav. Det är ju närmast omöjligt om lantbrukarkåren inte går alls till företagshälsovård eller söker sig till många olika aktörer.

  Om däremot knappt några ansluter sig så har det inte kostat mycket och ”LRF-hälsan” kan skickas på samma sophög som ”Bonde på köpet”, ”salmonellaförsäkringen” och coachsatsningen.

  Nej, förslaget till beslut är obegripligt. Jag hoppas Riksförbundsstämman går på LRF Mälardalens förslag.

  Per Pettersson

  Hejsta Ordförande LRF Mälardalen

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen