Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Synpunkten 21 december 2017

  Krisberedskapen är fortfarande undermålig

  Ömtålig livsmedelsförsörjning är en säkerhetsrisk. I stället för mindre åtgärder måste regeringen lösa de underläggande problemen, skriver Jonas Jacobsson Gjörtler, Moderaterna.

  Säkerhetsläget har försämrats i vår omvärld under en rad år och till följd av händelser utom vår kontroll. Därför är det nödvändigt med ett ökat fokus på försvars- och säkerhetsfrågor. Då kommer man också in på frågor som rör vår samlade beredskap och därmed livsmedelsförsörjningen.

  På grund av att den svenska konkurrenskraften har urholkats är den svenska livsmedelsförsörjningen i dag till stor del beroende av importerade livsmedel. I händelse av begränsningar eller avbrott i importen finns stor risk för att vissa livsmedel snabbt blir en bristvara. Ur det perspektivet är ökad svensk livsmedelsproduktion viktig eftersom det innebär minskad sårbarhet.

  LÄS OCKSÅ: Sverige behöver höja sin försörjningsberedskap

  Om livsmedelsstrategins mål om ökad produktion ska kunna nås måste tydligt fokus vara att stärka konkurrenskraften genom sänkta kostnader, regelförenklingar och färre särkrav snarare än att, som regeringen, ägna sig åt diverse mindre projekt och åtgärder. Vi behöver lösa de underliggande problemen, inte sätta plåster på symptomen!

  Det är samtidigt viktigt att understryka att ökad export inte är ett problem i det här sammanhanget, eftersom all ökad produktion – även den som exporteras – innebär minskad sårbarhet i händelse av kris.

  Om en bristsituation skulle uppstå kan råvaror och produkter som annars skulle ha exporterats i stället användas i Sverige. Moderaterna vill se ett ökat fokus på export, eftersom det skulle stärka hela näringen.

  LÄS OCKSÅ: Matmyndigheter får medel för civilförsvar

  Livsmedelsförsörjningen är också beroende av fungerande transporter. Även vårt beroende av import av fossila drivmedel innebär i det perspektivet ökad sårbarhet. Såväl skogen som jordbruket kan dock bidra till en produktion av biodrivmedel och förutsättningarna för expansion är goda i Sverige. Det innebär också en möjlighet till fler jobb.

  Regeringen behöver därför snarast säkerställa långsiktiga spelregler för biodrivmedel, till nytta både för klimatet och för vårt oberoende. Regeringen måste mycket tydligare än hittills stå upp när EU exempelvis vill införa begränsningar kring skogsavverkningar eller försvårande regler för vår svenska biodrivmedelsproduktion.LÄS OCKSÅ: Nyheter mellan raderna i höstbudgeten

  Det har tyvärr länge saknats ett samlat ansvar och en överblick av vad som händer med livsmedelsförsörjningen i händelse av en allvarlig kris. I ljuset av det förändrade omvärldsläget anser Moderaterna att det krävs ett tydligare och samlat samordningsansvar när det gäller försörjningstrygghetsfrågorna, avseende exempelvis livsmedel och drivmedel. Vi behöver få en bättre överblick över säkerhetsläget och det behövs en tydlig strategi för hur dessa frågor ska hanteras framöver.

  Jonas Jacobsson Gjörtler, riksdagsledamot (M)

  Relaterade artiklar

  Till toppen