Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Synpunkten 23 mars 2017

  Hotad äganderätt även hot mot ett hållbart samhälle

  Det är orimligt att myndigheter gör extrema tolkningar av Artskyddsförordningen. Följden blir utebliven ersättning till enskilda markägare om marken eller skogen inte får brukas, skriver Stig Lundström, LRF Skåne. Vice ordförande LRF Skåne

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  För tre år sedan satte den sällsynta och oätliga svampen bombmurklan stopp för den värmländska skogsägare som ansökt om att avverka ett litet skogsområde. Ägaren fick ingen dispens och därmed ingen ersättning. En ny dom har undanröjt detta hot mot skogsägarens rätt att bruka sin skog.

  LRF Skåne vill få till en förändring på skogsområden med mycket höga naturvärden, även kallat nyckelbiotoper. Det var inte meningen att biotopbegreppet skulle stoppa skogsbruk per automatik och för den enskilde skogsägaren är det a och o att kunna bruka sin skog. 

  I februari i år tog den tre år långa rättsprocessen slut. Mark- och miljööverdomstolen upphävde Länsstyrelsen i Värmlands beslut att inte ge dispens enligt artskyddsförordningen för att slutavverka skog. Domslutet innebär att Länsstyrelsen i Värmland nu antingen måste klassa det aktuella området som naturreservat eller helt upphäva avverkningsförbudet. Om områden klassas som naturreservat måste korrekt ersättning utgå till markägaren med möjlighet att få sin skog värderad av någon annan än staten.

  Den svenska skogsindustrin hade 2015 ett exportvärde på 127 miljarder kronor och sysselsätter 70 000 personer enligt branschorganisationen Skogsindustrierna. Extrema tolkningar av Artskyddsförordningen och fartblinda myndigheter sätter käppar i hjulen för skogsbruk och ersättning för naturvård. Med domslutet får Sveriges skogsägare äntligen ett kvitto på att Sveriges grundlagsskyddade äganderätt betyder något för familjer och företagande.

  För LRF:s medlemmar är äganderätten en ständigt aktuell fråga. Växande skogar tar upp nästan hela Sveriges utsläpp av koldioxid, 45 miljoner ton varje år av Sveriges totala utsläpp på 54 miljoner. När vi förhindras att bruka skogen så tar den upp mindre koldioxid och miljönyttan går förlorad.

  Vi är stolta över de värden vi skapar, både vad gäller tillväxt och samhällsansvar. Vi vill fortsätta ha rätten att under frihet bruka vår mark på ett ansvarsfullt sätt. Vi är de som levererar den närproducerade maten, de öppna landskapen, den goda djurhållningen och utgör en stor del i Sveriges klimatomställning. 

  När äganderätten hotas riskeras utvecklingen mot ett hållbart samhälle. 

  Stig Lundström

  Vice ordförande LRF Skåne

    

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen