Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Synpunkten 2 mars 2017

  Feltänkt vägskatt bör stanna på idéstadiet

  Svensk konkurrenskraft bör vara ledstjärnan om det ska utformas en ny vägskatt. Betänk också att den är ett ineffektivt sätt att ta in pengar till statskassan, skriver Mårten Johansson, Teknikchef, Sveriges Åkeriföretag.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

   Mårten Johansson, Teknikchef, Sveriges Åkeriföretag.
  Bild 1/2 Mårten Johansson, Teknikchef, Sveriges Åkeriföretag. FOTO: RistoArnaudov
  Bild 2/2

  Utredning SOU 2017:11 om vägskatt, avfärdades av ansvarigt statsråd, finansminister Magdalena Andersson innan den hann överlämnas. Anderson insåg att förslaget inte stärkte svensk åkerinärings konkurrenskraft. 

  Sveriges Åkeriföretag anser att det är bra att regeringen har stoppat vägskatten som i huvudsak är kostnadsdrivande. Det skulle ha påverkat näringslivets konkurrenskraft negativt.

  Vägslitageskattekommitténs uppdrag från regeringen har brist på helhetssyn då kommittén fick i uppdrag att ta fram ett förslag till ny vägskatt utan att ta hänsyn till en redan hög kostnadsnivå i Sverige. En vägskatt kan vara ett hot mot lönsamheten och arbetstillfällen i transportintensiva näringsgrenar. 

  Mer än 4 miljarder kronor ska enligt förslaget tas ut per år i vägskatt men efter avdrag för kostnader och minskade intäkter skulle det bara bli mellan 1,6–2,8 miljarder per år över till statskassan. Sveriges Åkeriföretag anser att det är ett dyrt, komplicerat och ineffektivt sätt att ta in betydligt mer pengar till statskassa än vad tunga fordons vägslitage orsakar. Konsultföretaget WSP har beräknat att vägslitaget från tunga lastbilar är maximalt 0,9 miljarder kr per år.

  Vägskatten bedömdes innebära cirka fem procents överflyttning av gods från lastbil till andra trafikslag. Sveriges Åkeriföretag anser att det är en överdriven slutsats då endast 8 procent av antalet ton gods som transporteras på väg körs längre än 30 mil.

  Lastbilar på minst 12 ton skulle omfattas och skattenivån skulle motsvara mellan 3,8–16,9 kronor per mil, beroende på lastbilens egenskaper, och föreslås omfatta både statliga och kommunala vägar. Det innebär mer än 10 procents transportkostnadsökning för vanliga lastbilar som transporterar rundvirke och livsmedel.

  Trots att regeringen har stoppat förslaget har de planer på att komma tillbaka med ett omarbetat förslag.

  Sveriges Åkeriföretag anser att regeringen ska fokusera på helhetssyn och värna svensk konkurrenskraft, där alla skatter för vägtransportnäringen beaktas och omprövas, när en eventuell vägskatt omarbetas.

  Mårten Johansson

  Teknikchef, Sveriges Åkeriföretag.

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen