Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Synpunkten 28 november 2016

  Ett måste att satsa på hållbar bioekonomi

  Vi som vill skogens bästa måste vara överens om hur vi definierar olika begrepp för att kunna ta de grundläggande diskussionerna om en hållbar svensk bioekonomi, skriver Marcus Sydh Göransson.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  FOTO: Lina Hovling

  Jag pratade en gång med en riksdagsledamot som ifrågasatte påståendet att arealen gammal skog i Sverige ökar, eftersom hen menade att det är skillnad på gamla träd och gammal skog. Att vi har större areal bevuxen med träd äldre än 140 år i dag än för 20 år sedan är enligt denne beslutsfattare alltså inte synonymt med att arealen gammal skog är större i dag än den var då.

  Jag har en annan uppfattning i sakfrågan, men bortsett från det så måste man inse att diskussioner omöjliggörs om man inte är överens om vad det är man diskuterar.

  Det är därför viktigt att vi i våra diskussioner är överens om vad vi menar när vi använder oss av olika begrepp. Vad är till exempel skyddad skog? Vad är biologisk mångfald? Är vi ens överens om vad skog egentligen är? Vi som vill skogens bästa måste låta de här frågorna ta plats, vi får inte skynda till konflikten.

  Inte minst nu, i tider av varierande politisk ärlighet och hårda ord, är det viktigt att vi som vill framåt tar de här grundläggande diskussionerna. Det är svårare att på det här viset vara konstruktiv än att gå direkt i klinch, men det är utan tvekan rätt väg framåt.

  Ett populärt begrepp som det förekommer varierande definitioner av är bioekonomi. En inte alls ovanlig tolkning är att det handlar om ett hållbart brukande av våra naturtillgångar. Det är dock problematiskt att i en definition hänga upp sig på ett än mindre definierat uttryck, i det här fallet hållbart. Det är allmänt känt att det finns många olika uppfattningar om vad som är hållbart, framförallt när det kommer till brukandet av naturresurser.

  Jag vill mena att bioekonomin behöver vara alla de värden som uppstår ur brukande av naturresurser – skog, jord och vatten.

  I Sverige är en stor del av dessa hållbart producerade, men bioekonomibegreppet är internationellt och måste därför ta höjd för att det finns många exempel på ohållbart brukande av naturresurser runtom i världen. Detta inte minst för att den hållbara svenska bioekonomin inte ska blandas ihop med sådant som indonesisk palmoljeproduktion eller indiska jätteräkodlingar. Därför måste man våga prata om att det finns både hållbar och ohållbar bioekonomi.

  Med detta sagt så måste den hållbara svenska bioekonomin växa. Fortsatt beroende av fossila resurser är inte ett alternativ.

  Marcus Sydh Göransson

  Jägmästare

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen